Saugios ir atviros mokymosi aplinkos kūrimas

stazuote-epmc-italijoj

2020-1-LT01-KA102-077480


 

STAŽUOTĖ ITALIJOJE

 

2021 m. rugsėjo 26 – spalio 2 dienomis Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Saugios ir atviros mokymosi aplinko kūrimas“.

Stažuotės metu mokytojai tobulino savo gebėjimus atpažinti ir spręsti įvairias šiuolaikines patyčių formas, patobulino pamokų vedimo ir klasių valdymo gebėjimus. Stažuotės dalyviai lankėsi Centrinės Italijos profesinėse mokyklose, kuriose susipažino su jų patirtimi sprendžiant patyčių problemas. Stažuotės metu profesijos mokytojai turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, su italų kolegomis aptarti pamokose naudotus mokymo ir klasių valdymo metodus, perimti jų gerąją patirtį.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


 

STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

 

2021 m. rugsėjo 26 – spalio 2 dienomis Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai dalyvavo stažuotėje Londone, Jungtinėje Karalystėje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Saugios ir atviros mokymosi aplinkos kūrimas“.

Jungtinėje Karalystėje mokytojai lankėsi Londono koledžuose ir profesinėse mokyklose. Stažuotės programos metu mokytojai susipažino su Jungtinės Karalystės patirtimi sprendžiant patyčių problemas mokyklose, patobulino edukologinius ir psichologinius klasių valdymo gebėjimus.

Lankantis profesinėse mokyklose mokytojams buvo sudarytos sąlygos stebėti teorijos ir praktikos pamokas. Stebėdami anglų kolegas mokytojai susipažino su naudojamais pamokų vedimo ir klasių valdymo metodais, perėmė užsienio kolegų gerąją patirtį. Po pamokų stebėjimų vykusiuose aptarimuose buvo aptariami pamokose naudoti mokymo ir darbo metodai.

Kiekvienam stažuotėje dalyvavusiam profesijos mokytojui išduoti Europaso mobilumo dokumentai, stažuotės pažymėjimai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.