STATYBOS SEKTORIUS ŠIANDIEN: IŠMOK IR PRITAIKYK

 

STAŽUOTĖ VOKIETIJOJE

 

2015 metų vasario – kovo mėnesiais aštuoni statybininko – apdailininko ir elektromechaniko specialybės moksleiviai lydimi mokytojos Kintos Sventickienės pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, projektą „Statybos sektorius šiandien: išmok ir pritaikyk“ tris savaites stažavosi Vokietijoje. Stažuotė vyko Leipcigo mieste, Wisamar Educational Institute priimančioje organizacijoje.

Stažuotės Vokietijoje metu projekto dalyviai atliko praktiką modernią įrangą bei kompetentingus darbuotojus turinčiose statybinėse įmonėse, moksleiviams buvo sudarytos sąlygos perimti šių įmonių patirtį. Moksleiviai išmoko dirbti su naujausiomis statybos, apdailos ir elektros instaliacijos technologijomis, prižiūrimi patyrusių specialistų įgijo naujų profesinių kompetencijų, pagerino savo bendruosius profesinius ir asmeninius gebėjimus bei įgūdžius, taip didindami savo konkurencingumą bei sėkmingo įsidarbinimo galimybes ateityje. Stažuotės metu pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į specifinių profesinių kompetencijų ugdymą: statybininkai – apdailininkai išmoko atlikti išorės ir vidaus renovacijos – restauracijos darbus, tuo tarpu elektromechanikai išmoko įrengti elektros instaliaciją padidintos drėgmės patalpose bei jos apsaugą nuo viršįtampių. Taip pat stažuotės metu moksleiviai įgijo verslumo, tolerancijos ir tarpkultūrinio sąmoningumo patirties, susipažino su verslo organizavimo, veiklos ir darbų planavimo bei organizavimo specifika, darbo kultūra.

Laisvalaikiu moksleiviai dalyvavo ekskursijose po Leipcigo ir Dresdeno miestus, lankėsi BMW automobilių gamykloje, regioninėje MDR televizijoje.

Kiekvienam stažuotėse pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europaso mobilumo dokumentai, priimančių partnerių bei EPMC stažuotės sertifikatai, o įgytos profesinės kompetencijos įvertintos ir užskaitytos pagal ECVET metodiką.

Visas stažuotes pilnai finansavo Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

 

Projektų vadovė Dalia Mockeliūnienė

 


STAŽUOTĖ MALTOJE

 

2014 metų lapkričio mėnesį aštuoni statybininko – apdailininko ir elektromechaniko specialybės moksleiviai lydimi mokytojo Raimondo Podlecko pagal Erasmus+ programos kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, projektą „Statybos sektorius šiandien: išmok ir pritaikyk“ tris savaites stažavosi Maltoje.

Stažuotės Maltoje metu projekto dalyviai atliko praktiką modernią įrangą bei kompetentingus darbuotojus turinčiose įmonėse: FM Core Limited, Dalton Reefers Limited, Buzdov Developments. Moksleiviams buvo sudarytos sąlygos perimti šių įmonių patirtį. Moksleiviai išmoko dirbti su naujausiomis statybos, apdailos ir elektros instaliacijos technologijomis, prižiūrimi patyrusių specialistų įgijo naujų profesinių kompetencijų, pagerino savo bendruosius profesinius ir asmeninius gebėjimus bei įgūdžius, taip didindami savo konkurencingumą bei sėkmingo įsidarbinimo galimybes ateityje. Taip pat stažuotės metu moksleiviai įgijo verslumo, tolerancijos ir tarpkultūrinio sąmoningumo patirties, susipažino su verslo organizavimo, veiklos ir darbų planavimo bei organizavimo specifika, darbo kultūra.

Laisvalaikiu moksleiviai plaukė į Gozo salą, aplankė Maltos sostinę Valetą, apžiūrėjo netradicinę Maltos architektūrą.

Kiekvienam stažuotėje dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europaso mobilumo dokumentai, stažuotės sertifikatai.

Visas stažuotes pilnai finansuos Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

 

Projektų vadovė Dalia Mockeliūnienė