Tarpkultūrinio suprantingumo ugdymas

tarpkulturinio-suprantingumo-ugdymas_italija

2016-1-LT01-KA102-022779


 

STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

2016 m. gruodžio 4 – 10 d. Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos dalyvavo stažuotėje Londone, Jungtinėje Karalsytėje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Tarpkultūrinio supratingumo ugdymas“.

Jungtinėje Karalsytėje mokytojai lankėsi Londono koledžuose ir profesinėse mokyklose. Stažuotės darbo programos metu mokytojai susipažino su Jungtinės Karalystės patirtimi sprendžiant rasizmo ir diskriminacijos problemas mokyklose, patobulino savo sugebėjimus dirbti su tautinių mažumų moksleiviais, taip pat pagerino pamokų vedimo ir grupių valdymo sugebėjimus klasėse.

Lankantis profesinėse mokyklose mokytojams buvo sudarytos sąlygos stebėti teorijos ir praktikos pamokas. Stebėdami anglų kolegas mokytojai susipažino su naudojamais pamokų vedimo ir klasių valdymo metodais, perėmė užsienio kolegų gerąją patirtį. Po pamokų stebėjimų vykusiuose aptarimuose buvo aptariami pamokose naudoti mokymo ir darbo metodai, mokymo proceso individualizavimas.

Laisvalaikiu stažuotės dalyviai susipažino su Londono miestu, apžiūrėjo senamiestį ir įspūdingą miesto architektūrą, lankėsi muziejuose.

Kiekvienam stažuotėje dalyvavusiam profesijos mokytojui išduoti Europaso mobilumo dokumentai, stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.


 

STAŽUOTĖ ITALIJOJE

2016 m. lapkričio 12 – 19 dienomis Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai Asta Jokšienė ir Danutė Lapinskaitė dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Tarpkultūrinio supratingumo ugdymas“.

Stažuotės metu mokytojai tobulino pamokų vedimo ir klasių valdymo sugebėjimus, siekiant išmokti efektyviai mažinti diskriminacijos ir rasizmo apraiškas mokyklose. Stažuotės dalyviai lankėsi Centrinės Italijos profesinėse mokyklose, kuriose susipažino su šalies patirtimi sprendžiant rasizmo ir diskriminacijos problemas mokyklose. Stažuotės metu profesijos mokytojai turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, su italų kolegomis aptarti pamokose naudotus mokymo ir klasių valdymo metodus, perimti jų gerąją patirtį.

Profesijos mokytojai patobulino savo sugebėjimus dirbti su tautinių mažumų moksleiviais, taip pat pagerino pamokų vedimo ir grupių valdymo sugebėjimus klasėse.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai. Laisvalaikiu stažuotės dalyviai lankėsi Italijos sostinėje Romoje, apžiūrėjo įspūdingą šio istorinio miesto kultūrinį paveldą.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.