VERSLUMAS IR PATIRTIS REALIOSE DARBO VIETOSE

Verslumas ir patirtis realiose darbo vietose

2015-1-LT01-KA102-013033


STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

 2016 metų vasario pabaigoje – kovo pradžioje Elektrėnų profesinio mokymo centro automobilių elektromechaniko profesijos moksleiviai Rokas Čiupaila ir Tomas Radvila dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje Jungtinėje Karalystėje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Verslumas ir patirtis realiose darbo vietose“.

Stažuotės Jungtinėje Karalystėje metu projekto dalyviai atliko praktiką moderniose automobilių remonto įmonėse, moksleiviams buvo sudarytos sąlygos perimti šių įmonių patirtį. Moksleiviai išmoko dirbti su naujausiomis automobilių elektronikos diagnostikos technologijomis bei atlikti automobilių, kurių vairas yra dešinėje pusėje, diagnostiką ir remontą. Dalyviai įgijo naujų profesinių kompetencijų, pagerino savo bendruosius profesinius ir asmeninius gebėjimus bei įgūdžius. Taip pat stažuotės metu moksleiviai įgijo verslumo, tolerancijos ir tarpkultūrinio sąmoningumo patirties, susipažino su verslo organizavimo, veiklos ir darbų planavimo bei organizavimo specifika, darbo kultūra.

Laisvalaikiu moksleiviai dalyvavo ekskursijose po Londono miestą, aplankė pagrindines miesto įžymybes.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europaso mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai, o įgytos profesinės kompetencijos įvertintos ir užskaitytos pagal ECVET metodiką.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.


STAŽUOTĖ VOKIETIJOJE

2015 metų lapkričio pabaigoje – gruodžio pradžioje Elektrėnų profesinio mokymo centro automobilių elektromechaniko profesijos moksleiviai Rokas Čiupaila, Tomas Radvila, Eligijus Ramanauskas ir Karolis Gudelis, kartu su lydinčia mokytoja Kinta Sventickiene dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje Vokietijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Verslumas ir patirtis realiose darbo vietose“.

Stažuotės Vokietijoje metu projekto dalyviai atliko praktiką modernią įrangą bei kompetentingus darbuotojus turinčiose automobilių remonto įmonėse, moksleiviams buvo sudarytos sąlygos perimti šių įmonių patirtį. Moksleiviai išmoko dirbti su naujausiomis automobilių elektros ir elektronikos sistemų diagnostikos technologijomis, prižiūrimi patyrusių specialistų įgijo naujų profesinių kompetencijų, pagerino savo bendruosius profesinius ir asmeninius gebėjimus bei įgūdžius, taip didindami savo konkurencingumą bei sėkmingo įsidarbinimo galimybes ateityje. Stažuotės metu pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į specifinių profesinių kompetencijų ugdymą. Taip pat stažuotės metu moksleiviai įgijo verslumo, tolerancijos ir tarpkultūrinio sąmoningumo patirties, susipažino su verslo organizavimo, veiklos ir darbų planavimo bei organizavimo specifika, darbo kultūra.

Laisvalaikiu moksleiviai dalyvavo ekskursijose po Leipcigo ir Dresdeno miestus, lankėsi regioinėje MDR televizijoje. Stažuotės dalyviai turėjo unikalią galimybę apsilankyti Vokietijos ir visos Europos didžiausio automobilių koncerno Volkswagen gamykloje.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europaso mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai, o įgytos profesinės kompetencijos įvertintos ir užskaitytos pagal ECVET metodiką.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.