VIRTUVĖS PASLAPTYS. VIRĖJŲ – PADAVĖJŲ PRAKTIKA UŽSIENYJE

STAŽUOTĖ ITALIJOJE

 

2015 metų gegužės mėnesį aštuonios virėjo – padavėjo specialybių moksleivės lydimos mokytojos Ritos Vilaniškienės pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, projektą „Virtuvės paslaptys. Virėjų – padavėjų praktika užsienyje“ tris savaites stažuojasi Italijoje. Stažuotė vyksta Celano mieste, AMFI priimančioje organizacijoje.

Stažuotės Italijoje metu projekto dalyvės atlieka praktiką modernią virtuvės įrangą bei kompetentingus darbuotojus turinčiuose restoranuose, moksleivėms sudaromos sąlygos perimti šių įmonių patirtį. Moksleivės mokosi dirbti su naujausia maisto ruošimo įranga ir technologijomis, prižiūrimi patyrusių specialistų gilina savo bendruosius profesinius ir asmeninius gebėjimus bei įgūdžius, taip didindami savo konkurencingumą bei sėkmingo įsidarbinimo galimybes ateityje. Stažuotės metu pagrindinis dėmesys kreipiamas į specifinių profesinių kompetencijų ugdymą: dalyvės mokosi gaminti patiekalus, kurių sudėtyje yra žuvies ir jūros gėrybių, taip pat patiekalų dekoravimo bei stalų puošybos ir serviravimo subtilybių jūros gėrybių patiekalams. Moksleivės taip pat praktiškai mokosi užsienio kalba aptarnauti restoranų klientus.

Projektu skatinama ne tik kelti bendrą pagrindinių dalyvių kompetencijų ir įgūdžių lygį, ypač kreipiant dėmesį į jų tinkamumą viešojo maitinimo paslaugų sektoriui bei darbo rinkai, bet ir ugdyti dalyvių verslumą maisto gamybos srityje, gebėjimą orientuotis verslo aplinkoje ir kritinėse situacijose, padidinti moksleivių tolerantiškumą, iniciatyvumą ir savarankiškumą.

Kiekvienam stažuotėse pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui išduodami Europaso mobilumo dokumentai, priimančių partnerių stažuotės sertifikatai, o įgytos profesinės kompetencijos įvertintos ir užskaitytos pagal ECVET metodiką.

Stažuotes pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

 

Projektų vadovė Dalia Mockeliūnienė