EPMC pastatų energetinio ūkio modernizavimas

ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO PASTATŲ ENERGETINIO ŪKIO MODERNIZAVIMAS

(PROJEKTO NR. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-008)

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras 2010 m. balandžio 14 d. pasirašė projekto „Viešosios įstaigos Elektrėnų profesinio mokymo centro pastatų energetinio ūkio modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutartį su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra. Projekto vykdytojui suteikiama iki 1 865 836,00 Lt (vieno milijono aštuonių šimtų šešiasdešimt penkių tūkstančių aštuonių šimtų trisdešimt šešių litų) iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Projekto trukmė – nuo 2010 m. balandžio 14 d. iki 2011 m. kovo 31d.

Projekto tikslas-pagerinti VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro esamų pastatų ir inžinerinių sistemų būklę bei užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Projekto uždaviniai: atlikti centro pastatų infrastruktūros ir energetinio ūkio atnaujinimą ir modernizavimą, įrengiant apšiltintą šlaitinį stogą (su lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymu), apšiltinant sienas ir cokolį, pakeičiant langus ir lauko duris, renovuojant šildymo sistemą, atnaujinant šilumos punktą, elektros instaliaciją ir pakeičiant šviestuvus naujais su elektros energiją taupančiomis lempomis, ir įrengiant rekuperacinę vėdinimo sistemą sporto salėje.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta ekonominė-socialinė nauda, kuri pasireikš šiais aspektais: mokymosi sąlygų ir mokymo paslaugų kokybės pagerėjimas; atnaujinta mokymo centro infrastruktūra sudarys sąlygas gauti aukštesnės kokybės mokymosi paslaugas; tiesioginę naudą gaus mokymo centro mokiniai ir mokytojai; energijos sutaupymas ir energijos nuostolių mažinimas leis sutaupyti mokymo centro lėšas, panaudojant jas švietimo kokybei ir prieinamumui gerinti; pagerės pastatų eksploatacinė ir energetinė būklė, kurios dėka mokymo centras taps patrauklesnis mokiniams; atnaujinus infrastruktūrą, bus sudarytos palankesnės mokymosi sąlygos ir prielaidos mokinių skaičiaus didėjimui.

Centro statinio rekonstrukcijos darbų projektavimą, statinio projekto vykdymo priežiūrą ir rekonstrukcijos darbus atlieka jungtinės veiklos partneriai UAB „Altitudė“ ir UAB „Archdeka“.