Praktinių įgūdžių įgijimas PMC „Žirmūnai“ Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0002

image description
Programa Europos socialinio fondo agentūra
Projekto pavadinimas Praktinių įgūdžių įgijimas PMC „Žirmūnai“ Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre
Projekto numeris 09.4.1-ESFA-T-736-02-0002
Projekto vykdytojas Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“
Projekto partneriai  

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

Marijampolės profesinio rengimo centras

Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

Kėdainių profesinio rengimo centras

Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla

Joniškio žemės ūkio mokykla

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

 

Projekto trukmė 18 mėnesių, 2020-10-21 – 2022-04-21
Projekto tikslas  

Projekto tikslas – didinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre.

Projektas sudarys sąlygas pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokiniams mokytis Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre ir įgyti praktinių įgūdžių, atitinkančių darbo rinkos poreikius, o tai didins jaunimo įsidarbinamumą, darbininkiškų profesijų prestižą, mažins pirminio profesinio mokymo įstaigų teikiamų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių neatitikimą. Įvairių specialybių- apskaitininko, sekretoriaus, ekspeditoriaus, sandėlininko, pardavėjo, 9 partnerių profesinių mokyklų mokiniai įgis praktinių įgūdžių Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre.

Projekto bendras biudžetas  44 164.18 EUR
Projekto finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.