Pramonės sektoriaus praktinių įgūdžių įgijimas SPMC Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0004

logotipas_kuriame-lietuvos-ateiti3
Programa Europos socialinio fondo agentūra
Projekto pavadinimas „Pramonės sektoriaus praktinių įgūdžių įgijimas SPMC“
Projekto numeris Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0004.
Projekto vykdytojas Alytaus profesinio rengimo centras
Projekto partneriai – Elektrėnų profesinio rengimo centras;

– Jonavos politechnikos mokykla;

– Kauno technikos profesinio mokymo centras;

– Marijampolės profesinio rengimo centras;

– Smalininkų technologijos ir verslo mokykla;

– Varėnos technologijos ir verslo mokykla;

– Veisiejų technologijos ir verslo mokykla.

Projekto trukmė nuo 2020-10-21 iki 2022-04-20
Projekto tikslas ir esmė Projekto tikslas – padidinti pramonės sektoriaus profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą.

Projekte dalyvaus 213 mokinių, kurie mokosi pagal modulines profesinio mokymo programas: suvirintojo, automobilių elektros įrengimų remontininko, automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, elektriko, metalo apdirbimo staklininko ir apdailininko. Juos į mokymus lydės 26 lydintys asmenys. Mokymai vyks Alytaus profesinio rengimo centro Inžinerinės pramonės SPMC ir Darbų saugos ir statybos SPMC, kurie yra aprūpinti naujausia ir pažangiausia praktinio mokymo įranga, kas sudarys sąlygas besimokantiesiems našiai ir kokybiškai dirbti bei tapti paklausiais ir konkurencingais darbo rinkoje specialistais.

Projekto bendras biudžetas 54380,39 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt eur 39 ct)
Projekto finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.