Finansavimo šaltiniai

Dažnai kyla klausimas, kai norite pradėti savo verslą – iš kur gauti pinigų ir neįsiskolinti? Siūlome tokius finansavimo šaltinius:

 • Invega. INVEGA yra valstybės įsteigta finansų įstaiga, kurios pagrindiniai veiklos tikslai yra teikti finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines bei kitokio pobūdžio verslo finansavimo priemones. Galima pasinaudoti Invega priemonėmis, jeigu:
 1. Esu smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektas:  labai maža, maža arba vidutinė įmonė ar verslininkas (fizinis asmuo, užsiimantis ūkine komercine veikla).
 2. Mano veikla nėra susijusi su šiomis ūkio sritimis:
 • žuvininkystės ir akvakultūros sektoriumi;
 • žemės ūkio produktų pagrindine gamyba;
 • su eksportu susijusia veikla trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, konkrečiai, tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su eksporto veikla;
 • anglies sektoriumi;
 • krovininio kelių transporto priemonių įsigijimu, kai įmonė užsiima krovinių transportavimu keliais samdos pagrindais arba už atlygį;
  1. Mano įmonė nepatiria sunkumų.

Daugiau patarimų rasite čia https://invega.lt/lt/patarimai/ar-galiu-gauti-finansavima/ .

Invega siūlo dalyvauti projekte https://pradekdirbtisau.lt/ .

 • Užimtumo tarnybos priemonės. Ieškantiems darbo yra siūlymas dalyvauti savarankiško užimtumo rėmimo konkurse. Daugiau informacijos čia https://uzt.lt/darbo-ieskantiems/versl-kurimas/ . Be to, Užimtumo tarnyba Jus įdarbinusiam darbdaviui nustatytą laikotarpį mokama subsidija darbo užmokesčiui, skirta Jūsų darbo užmokesčiui, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies  Dar viena Užimtumo tarnybos priemonės – Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė – tai galimybė įgyti trūkstamus darbo įgūdžius ir įsidarbinti, o darbdaviams – rasti tinkamą darbuotoją. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas gali būti organizuojamas šiems asmenims:
  • dalyvaujantiems profesiniame mokyme arba jį baigusiems;
  • pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedantiems asmenims.
 • LR žemės ūkio ministerijos parama. Paramos priemonių ieškokite https://www.nma.lt/index.php/parama/12?tab=1
 • Savivaldybės lėšos. Finansinės paramos smulkiesiems verslininkams ir ūkininkams iš Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos lėšų skyrimas. Daugiau apie programą skaitykite čia https://elektrenai.lt/go.php/Verslui78897711919753
 • Populiariausi verslo finansavimo šaltiniai. Populiariausi verslo finansavimo šaltiniai yra bankai ir kredito unijos. Šios verslo finansavimo įstaigos linkę teikti paskolas kai poreikis yra didesnei sumai ir ilgesniam terminui: paskolos sumos dažniausiai būna nuo 20 000 Eur, išsimokėjimo terminas keli metai. Esant tokių lėšų poreikiui verslas bankuose ir kredito unijose gali pasiskolinti pigiau, tačiau dažniausiai reikalaujami paskolos užstatai, keliami aukšti su rizikos vertinimu susiję reikalavimai įmonei. Dėl to toks finansavimas dažniau prieinamas senesnėms ir didesnėms įmonėms, o ir pats paskolos gavimo procesas užtrunka pakankamai ilgai.

Tačiau šiandien ir jaunas verslas (iki 1 metų) gali pasiskolinti lėšų savo veiklos pradžiai ir plėtrai. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdo finansavimo priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020”. Pagal šią priemonę, verslo paskolas išduoda LKU grupės kredito unijos. Priemonė skirta fiziniams asmenims, labai mažoms ir mažoms įmonėms pradėti ir vystyti neseniai pradėtą verslą, teikiant paskolas iki 25 tūkst. Eurų. Pasinaudoti šiomis lengvatinėmis paskolomis gali ne visos įmonės. Priemonė nefinansuoja tam tikrų verslo sektorių, yra taikomi apribojimai dėl įmonės veiklos laikotarpio, savininko amžiaus, o ir pats procesas savo terminais ir rizikos vertinimu, panašus į bankinį skolinimo procesą.

Alternatyva bankiniam verslo finansavimui yra verslo paskolų bendrovės, kurios lanksčiau vertina riziką, todėl skolina greitai, tačiau brangiau, nei bankai ar unijos. Didesnė dalis verslo paskolų bendrovių, kaip ir bankai, orientuojasi į didesnes verslo paskolų sumas, bei brandesnes įmones su kelių metų veiklos istorija, todėl jaunam verslui šie finansavimo šaltiniai prieinami dar gana retais atvejais. Kaip alternatyva joms rinkoje atsiranda sutelktinio finansavimo platformos (P2P), sudarančios sąlygas turintiems laisvų lėšų asmenims jas investuoti, o verslo įmonėms lanksčiau pasiskolinti.

Išskirtinas ir kitas verslo paskolos teikėjų segmentas, – tai mikro paskolų verslui bendrovės, kurios finansuoja įmones iki 10 000 Eur sumomis jau nuo ankstyvos įmonių gyvavimo stadijos. Šiame finansavimo sektoriuje taikomas lankstus rizikos vertinimas, daug dėmesio skiriama pačio verslininko patikimumo vertinimui, todėl finansavimas prieinamas platesniam įmonių ratui ir pasiskolinti lėšų galima labai greitai, dienos bėgyje. Paprastai teikiamas nedidelis finansavimas, nuo tūkstančio iki keleto tūkstančių eurų, metų ar dviejų laikotarpiui. Šis finansavimo šaltinis ypač tinkamas tuomet, kai reikalingas apyvartinių lėšų papildymas, kai nėra arba taupumo sumetimais neverta įtraukinėti į paskolą nekilnojamo turto užstato, kai reikia finansavimo greitai atsiperkančioms investicijoms, skubiam įrangos remontui, prekių ar žaliavų įsigijimui palankesnėmis kainomis, ar kaip laikina paskola siekiant didesnio finansavimo.