sausio 22 | 2019
img_20190116_154308

Gerosios darbo patirties sklaida. Pasiruošimas Kaziuko mugei

Mokyklos profesijos mokytojai sausio 16 d. rinkosi į profesijos mokytojų metodinės grupės pasitarimą, kuriame gerąja patirtimi turėjo dalintis Verslo ir administravimo, Paslaugų asmenims švietimo sritis atstovaujantys mokytojai, bendrųjų dalykų mokytojai. Dėl įvairių priežasčių, iš numatytų devynių pranešimų išgirdome tris.

Sporto klubo veiklos organizatorių profesijos mokytojas Visvaldas Ašmena pristatė dalyko „Mityba ir kūno masės valdymas“  mokomąją medžiagą, seminaro „Nestabilaus paviršiaus treniravimo priemonių panaudojimas sportiniame mokinių ugdyme“ medžiagą. Mokytojas kalbėjo apie sveiką gyvenseną, sveikos mitybos privalumus.

Pravieniškių skyriaus siuvinių gamintojų profesijos mokytoja Danutė Krampienė pasidalijo ilgamete patirtimi nuteistuosius mokant šios profesijos, pristatė sukauptą metodinę medžiagą „Siuvinių medžiagos“, į kurią sudėta ne tik teorija, bet ir sukaupta labai daug įvairių medžiagų pavyzdžių.

Šiais mokslo metais mokykloje atnaujintas ugdymo turinys ir  pradėtos įgyvendinti modulinės profesinio mokymo programos. Viena iš jų – elektriko programa. Profesinę užsienio (rusų) kalbą dėstanti mokytoja Danutė Lapinskaitė pristatė metodinę medžiagą „Elektriko specialybės rusų kalbos terminologija“, parengtą pagal naujos profesinio mokymo programos reikalavimus.

Pasitarime mokytojai buvo informuoti, kad kovo 1 d. mokykloje bus organizuojama savivaldybės Kaziuko mugė. Pagrindinis šių metų Kaziuko mugės akcentas  – mūsų mokinių darbai ir gaminiai. Profesijos mokytojų ir grupių vadovų buvo paprašyta informuoti apie tai mokinius ir pradėti ruoštis mugei.

 

Birutė Misiūnienė, profesinio mokymo skyriaus vedėja

 

gerosios-darbo-patirties-sklaida_epmc