lapkričio 13 | 2017
Knygos pristatyme_epmc

Greičiaus knygos pristatyme

Šių metų lapkričio mėnesio 8 dieną VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro II kuros mokiniai dalyvavo R. Greičiaus knygos „Slenksčiai“ pristatyme, vykusiame Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Knygos autorius gimė Vilkaviškyje, vienuolikos metų su šeima buvo ištremtas į Sibirą, į Irkutsko sritį, vėliau grįžęs pora dešimtmečių dirbo pedagoginį darbą, taip pat buvo laikraščio redaktorius, korespondentas. „Mūsų praeitis, kokia ji bebūtų, yra mūsų, todėl gerbkime ją,“ – sako šis nepaprasto likimo žmogus, savo išgyvenimus bei sutiktų žmonių istorijas suguldęs į knygos „Slenksčiai“ puslapius. „Slenksčiai“- tai šeštoji autoriaus knyga, kurioje pasakojama apie tai, kaip autorius, buvęs tremtinys, vėl sugrįžta į savo vaikystės prisiminimus –  gyvenimą svetimame ir rūsčiame krašte. Knygoje yra panaudota ir dokumentinė medžiaga, taip pat nevengiama aštrios kritikos ir šių dienų realybei.

Prisiminti, suvokti bei įsisąmoninti savo bei savo tautos praeitį yra svarbu, nes tik tuomet galima kurti ateitį, kuri, pasak R. Greičiaus, „taip pat mūsų, tad bendromis jėgomis kurkime ją šviesią, tiesos ir vienybės spinduliais apšviestą.“

 

Mokytoja Asta Jokšienė