Grundtvig

grundtvig2

Jaunų suaugusiųjų europiečių verslumo dvasios stiprinimas“

Kaip ir daugelis žmonių, Elektrėnų profesinio mokymo centro pedagogai turi idėjų, kurias diktuoja pasirengimas, patirtis ir gebėjimas savo sumanymus įgyvendinti.

Daugeliu atvejų žmogus negali veikti vienas, todėl įgyvendindamas idėjas jis kuria komandą.Taigi Elektrėnų profesinio mokymo centro pedagogai, norėdami įgyvendinti savo idėją – sukurti ugdymo programą, pritaikytą socialinės atskirties grupėms, – subūrė pajėgią tarptautinę komandą, suplanavo jos veiklą ir gavo Grundtvig programos finansinę paramą šiai veiklai vystyti.

Mes vykdome projektą „Jaunų suaugusiųjų europiečių verslumo dvasios stiprinimas“, kurissiekia sustiprinti/paskatinti jaunų suaugusiųjų verslumo dvasią. Projektas siekia sukurti naują modernią formą, kaip pritraukti jaunus žmones, mokyti juos, skatinti jų iniciatyvą ir verslumą bei skleisti idėją, kad jauni bedarbiai Europiečiai gali patys susikurti sau darbo vietas.

Projekte dalyvauja 7 ES šalys: Lietuva, Anglija, Italija, Ispanija, Lenkija, Portugalija, Turkija. Partnerystė sujungs Europos šalių akademinių institucijų, profesinių mokyklų, privačių bei nevyriausybinių organizacijų žinias ir gebėjimus.

Oficialios ataskaitos rodo, kad jaunimo bedarbystė tampa vis didesne socialine problema. Ji turi ilgalaikes neigiamas pasekmes, nes įvyksta asmens darbinio gyvenimo pradžioje: žmogus ne tik kenčia dėl pajamų stokos, bet ir praranda galimybę tobulinti įgūdžius. Jaunimo bedarbystė dažnai siejama su kylančiu nusikalstamumu bei žemesnės klasės susiformavimu kartu su jos subkultūra ir taisyklėmis.

Partneriai sukurs modernią ugdymo metodologija, kaip pritraukti ir apmokyti jaunus žmones, ypatingą dėmesį skiriant tiems, kurie priklauso socialinės atskirties grupėms. ugdymo metodologija remsis Europiniu kontekstu, bus testuojama skirtingose šalyse bei apibendrins įvairių bendruomenių patirtį.

Ugdymo metodologija bus skirta neformaliam ugdymui orientuotam į besimokančiojo gebėjimus:

 

  • Įvertinti savo poreikius ir galimybes.
  • Pristatyti save.
  • Sėkmingiau ieškoti naujos darbo vietos.
  • Užpildyti įsidarbinimo dokumentus.
  • Įvertinti savo galimybes kuriant verslą.
  • Įvertinti verslo aplinką.
  • Tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti.
  • Suprasti rinkos sąlygas.
  • Parengti ir pristatyti verslo planą.

 

Bronė Vilutienė