sausio 2 | 2018
rinkimai1

Išrinkta Darbo taryba

2017 m. gruodžio 29 d. Viešojoje įstaigoje Elektrėnų profesinio mokymo centre vyko Darbo tarybos rinkimai.
Darbo tarybos rinkimuose turėjo teisę dalyvauti 111 darbuotojų. Darbo tarybos rinkimuose dalyvavo 61 darbuotojas.
Renkamas darbo tarybos narių skaičius – 5. Buvo iškelti šeši kandidatai. Susumavus balsus į Darbo tarybą išrinkti:

1. Viktoras Misiovič –56 balsai;
2. Lina Griškienė – 55 balsai;
3. Jolanta Jasukaitienė – 50 balsai;
4. Ineta Čoporovienė – 47 balsai;
5. Gediminas Paliokas – 47 balsai.

Rita Rumševičienė, surinkusi 38 balsus, tapo atsargine Darbo tarybos nare.

 

Darbo tarybos Rinkimų komisijos pirmininkė Evelina Krilavičienė