Ką mokytis

Ką mokytis

Profesinis mokymas yra pirminis ir tęstinis.

Pirminis profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

  • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
  • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
  • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti arba profesinį standartą atitinkančioms kompetencijoms, siekiant kvalifikacijos (arba jos dalies), įgyti.

Galima pasirinkti mokamas visos modulinės programos studijas su profesinio mokymo diplomo gavimu arba modulį iš mokymo programos su kompetencijų patvirtinimo pažymėjimo gavimu.

Galima pripažinti jau turimas, įgytas kompetencijas, o taip pat jeigu esate baigęs dalį ar visą profesinio mokymo programą.

Iš užsienio atvykę jaunuoliai priimami tokia pačia tvarka, kaip ir gyvenantieji Lietuvoje.

Mokymasis trunka nuo 1 iki 3 metų (priklausomai nuo pasirinktos programos).

Galima mokytis ir pameistrystės forma – tada profesijos mokomasi tiesiogiai pas darbdavį.

Priėmimas vyksta internetu per Bendrojo priėmimo sistemą www.lamabpo.lt

Mokiniams gali būti suteikiamas bendrabutis, mokama stipendija.


Profesinių mokymo programų, stojant į valstybės nefinansuojamas vietas 2021-2022 m.m., kainos


EPMC Videoteka


 

looking-for-a-builder

Apdailininkas

Programos paskirtis. Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko) Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu Statinių paviršių glaistymas ir...
accounting

Apskaitininkas

Programos paskirtis. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Buhalterinės apskaitos tvarkymas; Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje; Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje; Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas Pasirenkamieji moduliai: Finansinių ataskaitų rengimas Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas Gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apskaitymas   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais, trukmė metais:...
mechtronics-large

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas

Programos paskirtis. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinės profesinio mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniką, gebantį montuoti bei eksploatuoti automatines mechatronines sistemas. Pasirengti profesinei veiklai ir ugdyti mechanikos, pneumatikos, hidraulikos, valdiklių, elektros ir elektronikos įrenginių bei komponentų montavimo, eksploatavimo ir valdymo technologijų taikymo kompetencijas.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Mechaninių įrenginių montavimas ir derinimas Elektrotechnikos įrenginių surinkimas ir derinimas Elektros variklių prijungimas ir valdymas Elektronikos komponentų ir įtaisų parinkimas bei sujungimas Jutiklių parinkimas ir prijungimas Pneumatikos ir elektropneumatikos įrenginių parinkimas, montavimas ir eksploatavimas Hidraulikos ir...
automob. elektromichanikas 2foto

Automobilių elektros įrengimų remontininkas

Programos paskirtis. Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinės profesinio mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotus automobilių elektros įrengimų remontininkus. Sudaryti galimybes įgyti kompetencijas atlikti automobilio elektros įrenginių diagnostiką, techninę priežiūrą, remontą, montuoti specialią papildomą elektros įrangą.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Metalo technologinių darbų atlikimas Automobilių variklių elektros įrenginių priežiūra ir taisymas OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas Dyzelinių variklių maitinimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas Automobilių važiuoklės elektros įrenginių priežiūra ir taisymas Automobilių elektros įrangos...
Būsimi aplinkotvarkos darbuotojai lankėsi  parodoje „SPRENDIMŲ RATAS 2016“_epmc

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas

Programos paskirtis. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojui parengti, kuris gebėtų kurti individualų verslą, dirbti želdynų įveisimo, įrengimo ir priežiūros bei aplinkotvarkos įmonėse.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Dekoratyvinių augalų dauginimas ir auginimas Dekoratyvinių augalų formavimas ir priežiūra Augalų komponavimas Želdynų įrengimas ir priežiūra Mažosios architektūros įrengimas ir priežiūra Želdyno įrengimo ir priežiūros darbų mechanizavimas Sodo įveisimas Pasirenkamieji moduliai: Netradicinių kultūrų auginimas Vaistažolių auginimas Verslo plano rengimas   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi...
logistics-costs

Ekspeditorius

Programos paskirtis. Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti bendruosius ekspeditoriaus darbus, parinkti krovinį ir transporto priemones, planuoti vežimo maršrutą ir stebėti.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Bendrieji ekspeditoriaus darbai Transporto priemonės ir krovinio parinkimas Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena Pasirenkamieji moduliai: Asmeninio pardavimo technikos taikymas Verslo modeliavimas ir organizavimas Profesinės užsienio kalbos vartojimas   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais: P43104109 – programos, skirtos pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų T43104112 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui,...
epmc-dirba-elektrikai-003

Elektrikas

Programos paskirtis. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam elektrikui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus, įrengti ir eksploatuoti elektros mašinas, įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją, įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4 – 35 kV įtampos ir perdavimo tinklo 110 – 400 kV įtampos elektros įrenginius. Programoje siekiama sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems elektriko darbo procesams atlikti, ugdymą: reikalingų įrankių, prietaisų, medžiagų parinkimą ir paruošimą, saugios darbo vietos paruošimą, kokybišką, patikimą...
EPMC_ bankiniu_operaciju_mok_programa

Finansinių paslaugų teikėjas

Programos paskirtis. Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam finansinių paslaugų teikėjui parengti, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti klientus, atlikti finansines operacijas grynaisiais pinigais ir mokėjimų nurodymus pavedimu, atlikti bankines operacijas, parduoti kreditavimo produktus, parduoti taupymo ir (ar) draudimo produktus, tvarkyti pirminius apskaitos dokumentus, registruoti apskaitos duomenis ir pildyti apskaitos registrus.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Klientų aptarnavimas Finansinių operacijų grynaisiais pinigais ir mokėjimų pavedimu atlikimas Bankinių operacijų atlikimas Kreditavimo produktų pardavimas Taupymo ir (ar) draudimo produktų pardavimas Buhalterinės apskaitos tvarkymas Pasirenkamieji moduliai: Asmeninių finansų valdymas Investicinių...
floristui

Floristas

Programos paskirtis. Modulinė floristo profesinio mokymo programa skirta parengti floristą, gebantį gaminti floristinius darbus ir prižiūrėti augalus. Modulinė mokymo programa yra II lygmens pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą1 ir yra skirta specialiųjų poreikių asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo (mokymosi trukmė – 3 metai). II lygmuo apibrėžia kvalifikacinius pagrindus skirtus „veiklai, kurią sudaro veiksmai ir operacijos paprastoms užduotims spręsti. Atliekant veiklą gebama pritaikyti pagrindines veiklai būdingas faktines žinias. Šiame lygmenyje įgyjamos „pagrindinės darbo arba mokymosi srities faktinės žinios“, ugdomi „bendrieji pažintiniai ir praktiniai gebėjimai, reikalingi tam, kad būtų naudojamasi tinkama informacija siekiant...
interior design concept: apartament mock-up over plots and architecture draws isolated on white background

Interjero apipavidalintojas

Programos paskirtis. Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą specialistą, kuris integruotųsi į sparčiai kintančią šalies bei Europos darbo rinką ir organizuotų interjero apipavidalintojo darbą bei teiktų interjero apipavidalinimo paslaugas klientams. Statybinių organizacijų apklausos duomenimis, pastaruoju metu Lietuvoje intensyviai vykdomi visuomeninių ir gyvenamųjų patalpų renovacijos darbai. Renovuojamų patalpų užsakovai pageidauja, kad patalpų apipavidalinimas, dekoravimas ir įrengimas atitiktų šiuolaikinius reikalavimus, joms būtų suteiktas individualumas, išskirtinumas, savitumas, atitinkantis paskirtį. Dėl šios priežasties renovacijos darbams vykdyti yra samdomi interjero apipavidalintojai.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Apipavidalinimo – dekoravimo technologijos Interjero...
ziniatinklio-moduline

JavaScript programuotojas

Programos paskirtis. JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti vartotojo kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose, planšetėse ir kt. prieigos įrenginiuose naudojamą programinę įrangą (angl. front-end), parengtą jungtis prie serverių sistemų, duomenų bazių, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas (JavaScript) Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas (JavaScript) Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas (JavaScript) Pasirenkamieji moduliai: Testavimu ir vartotojų elgsena pagrįsto programavimo metodikų taikymas (JavaScript) Komunikacija su serveriu naudojant GraphQL standartą   Programos valstybinis...
ITti

Kompiuterinės įrangos derintojas

Programos paskirtis. Modulinė kompiuterinės įrangos derintojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinės įrangos derintoją, gebantį dirbti įmonėse, naudojančiose informacijos ir ryšio technologijas, bei teikti kompiuterių derinimo ir priežiūros paslaugas. Programos mokymo turinys grindžiamas praktiniu mokymu, t. y. programoje yra numatytos praktinės užduotys, joms atlikti reikalingos žinios ir ištekliai, vertinimo kriterijai. Mokinys, sėkmingai atlikęs praktinę užduotį, įgyja tam tikras kompetencijas. Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai yra praktinių užduočių atlikimo reikalavimai. Modulio programos baigimas patvirtinamas, kai sėkmingai atliktos ir teigiamai įvertintos visos modulio elementuose numatytos praktinės užduotys.   Mokomasi šių privalomų...
KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO OPERATORIAUS MOKYMO PROGRAMA

Kompiuterinio projektavimo operatorius

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas ir ugdyti bendrąsias kompetencijas šiems profesijos veiklos procesams vykdyti, priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio: nesudėtingų kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų, jų sudėtinių dalių projektavimo darbai, apimant informacinių ir leidybos technologijų taikymą, inžinerinių brėžinių, dvimačių ir trimačių kompiuterinės grafikos objektų ir jų projekcijų projektavimą ir redagavimą, trimačių objektų vaizdavimą ir komponavimą kompiuterinės grafikos programomis, grafinio dizaino raiškos priemonių taikymą, objektų vizualizacijų modeliavimą, mechaninių konstrukcijų, medinių konstrukcijų, baldų ir interjero detalių brėžinių ir statybinių konstrukcijų braižymą, rastrinių vaizdų kūrimą ir redagavimą, erdvinių kūnų...
EPMC Konditerio mokymo programa

Konditeris

Programos paskirtis. Konditerio modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam konditeriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti konditerijos gaminius, parinkti žaliavas ir jas paruošti gamybai, maišyti tešlą ir ruošti konditerinius pusgaminius, gaminti miltinę, kreminę ir cukrinę konditeriją ir puošimo elementus.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Darbo vietos paruošimas Nemielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba Mielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba Konditerijos pusgaminių ir puošimo elementų gamyba Kreminės konditerijos gamyba Pasirenkamieji moduliai: Desertų gamyba Rankų darbo saldainių gamyba   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais: P42101301, P43101302 –...
kvietimas-masazui

Masažuotojas

Programos paskirtis. Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam masažuotojui parengti. Masažuotojas turi žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus, medicinos statistikos, sveikatos draudimo ir sveikatos teisės pagrindus, naudojimosi informacinėmis ir ryšio technologijomis būdus, kenksmingus masažuotojo veiklos veiksnius. Masažuotojas turi išmanyti žmogaus anatomijos ir fiziologijos pagrindus, žmogaus organizme vykstančius patologinius procesus, taikomų masažo metodų principus, medicinos priemonių ir prietaisų veikimo principus ir jų priežiūrą. Masažuotojas turi gebėti paruošti darbo vietą ir priemones, įvertinti darbo aplinkos sąlygas, vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbo veiklą, įvertinti asmens fizinę bei psichikos sveikatos...
Padavjo ir barmeno mokymo programa

Padavėjas ir barmenas

Programos paskirtis. Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti ir aptarnauti svečius, paruošti, prižiūrėti barą, organizuoti barmeno darbą, gaminti ir patiekti gėrimus, kokteilius, nesudėtingus šaltuosius ir karštuosius užkandžius. Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti ir aptarnauti svečius. Barmeno modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai paruošti, prižiūrėti barą, organizuoti barmeno darbą, gaminti ir patiekti gėrimus, kokteilius, nesudėtingus šaltuosius ir karštuosius užkandžius.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Pasiruošimas aptarnauti svečius...
garso-vaizdo-techn-op

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas

Programos paskirtis. Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį savarankiškai surinkti ir prižiūrėti scenos konstrukcijas, įrengti apšvietimo, vaizdo ir garso įrangą ir ją prižiūrėti.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Scenos konstrukcijų surinkimas ir priežiūra Garso įrangos įrengimas ir priežiūra Apšvietimo įrangos įrengimas ir priežiūra Vaizdo įrangos įrengimas ir priežiūra Pasirenkamieji moduliai: Garso pulto valdymas Apšvietimo pulto valdymas Vaizdo pulto valdymas   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais: P42021101, P43021101 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų...
EPMC_Sekretoriaus_profesija

Sekretorius

Programos paskirtis. Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam sekretoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti sekretoriato (raštinės) darbą ir valdyti dokumentus.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Darbas organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis Spausdinimas greitojo spausdinimo technologija Dokumentų rengimas ir įforminimas Dokumentų ir korespondencijos tvarkymas ir apskaita Dokumentų ir bylų parengimas saugojimui Elektroninių dokumentų valdymas Dalykinis bendravimas Lankytojų ir svečių priėmimo organizavimas Pasirenkamieji moduliai: Personalo dokumentų tvarkymas Įstaigos įvaizdžio kūrimas Pagalba vadovui organizuojant renginius ir darbotvarkę   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais: M43041501, M44041502...
social-work-header-1

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Programos paskirtis. Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam socialinio darbuotojo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis Pagalbos poreikio klientui identifikavimas Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį Kliento saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas Pasirenkamieji moduliai: Žmogaus teisės ir lygios galimybės socialinių paslaugų sektoriuje Pagalbos teikimas socialinių paslaugų gavėjui...
EPMC Sporto klubo veiklos organizatoriaus mokymo programa

Sporto organizacijos veiklos administratorius

Programos paskirtis. Sporto organizacijos veiklos administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam sporto organizacijos veiklos administratoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai administruoti sporto organizacijos veiklą, parduoti sporto organizacijos paslaugas, tvarkyti sporto organizacijos inventorių.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Sporto organizacijos veiklos administravimas Sporto organizacijos paslaugų pardavimas Sporto organizacijos inventoriaus tvarkymas Pasirenkamieji moduliai: Netradicinių fizinio aktyvumo veiklų administravimas Išmaniųjų technologijų taikymas sporto organizacijos veikloje   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais: P42041301, P43041302 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų – 1 metai T43041302...
Staliaus mokymo programa EPMC

Stalius

Programos paskirtis. Staliaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam staliui parengti, kuris gebėtų savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas medienos apdirbimo įmonėje, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais, pozicinėmis (vieno technologinio veiksmo) staklėmis ir įrenginiais, dirbti kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) medienos apdirbimo centrais.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Bendrųjų medienos apdirbimo veiklų vykdymas (staliaus) Medienos apdirbimas rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais Medienos apdirbimas pozicinėmis (vieno technologinio veiksmo) staklėmis ir įrenginiais Darbas CNC medienos apdirbimo centrais Staliaus gaminių gaminimas Pasirenkamieji moduliai: Staliaus gaminių remontas ir atnaujinimas...
suvirintojas

Suvirintojas

Programos paskirtis. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam suvirintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti atlikti suvirinimo darbus, suvirinti plieno jungčių kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, pjaustyti metalus terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu), suvirinti plieno lakštų jungčių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno lakštų jungčių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje,...
EPMC_Virejas

Virėjas

Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas   Pasirenkamieji moduliai: Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas Nesudėtingos technologijos BBQ ir grilio patiekalų gaminimas Picų gaminimas Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi...
picos

Picų gaminimo modulis

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje I gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: Parinkti ir apdoroti maisto produktus ir žaliavas picoms kepti, bei kepti, apipavidalinti ir patiekti picas. Asmuo, baigęs Picų gaminimo modulį, gebės parinkti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai, apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį nesudėtingos technologijos picų gamybai, ruošti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai, naudotis nesudėtingos technologijos picų gamybos technologijos kortelėmis, kepti picas, apipavidalinti ir patiekti picas. Asmuo,...
img_20210611_100956

Mobiliųjų ir stacionariųjų robotų valdymo modulis

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: Valdyti mobiliuosius ir stacionariuosius robotus. Asmuo, baigęs Mobiliųjų ir stacionariųjų robotų valdymo modulį, gebės apibūdinti mobiliųjų ir stacionariųjų robotų funkcijas mechatroninėse sistemose, palyginti jų taikymo ypatumus, nagrinėti robotuose naudojamų jutiklių veikimo principus, specifiką, nustatyti veikimo parametrus, nuspręsti, kokį jutiklį panaudoti konkrečiame procese, nagrinėti robotų valdymui ir kontrolei naudojamas ryšio sistemas, specializuotas programavimo kalbas, paaiškinti ir taikyti darbų saugos reikalavimus, sujungti atskirus...
automob. elektromichanikas 2foto

Automobilio kompiuterinių tinklų diagnostikos modulis

Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: Atlikti automobilio kompiuterinių tinklų diagnostiką. Asmuo, baigęs Automobilio kompiuterinių tinklų diagnostikos modulį, gebės valdyti kompiuterinių tinklų remontui skirtą technologinę įrangą, diagnozuoti kompiuterinių tinklų gedimus, atlikti kompiuterinių tinklų išardymo ir surinkimo darbus, taisyti kompiuterinius tinklus. Asmuo, baigęs šį modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą
suvirintojas

Pasiruošimo atlikti suvirinimo darbus modulis

42Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: Atlikti darbus laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, paruošti suvirintojo darbo vietą pagal darbo brėžinius ir pagal suvirinimo technologiją surinkti detales. Asmuo, baigęs Pasiruošimo atlikti suvirinimo darbus modulį, gebės apibūdinti suvirintojo atliekamus darbus, paaiškinti Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas, susijusias su darbuotojų teisėmis bei atsakomybe, apibūdinti pagrindinius ir bendruosius suvirintojo profesijos, darbo rizikos vertinimo, darbuotojų saugos...
EPMC Konditerio mokymo programa

Saldžiųjų patiekalų gaminimo modulis

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas saldžiųjų patiekalų gamybai, gaminti ir patiekti saldžiuosius patiekalus. Asmuo, baigęs Saldžių patiekalų gaminimo modulį, gebės apibūdinti maisto produktus ir žaliavas, jų savybes, maistinę vertę, apibrėžti maisto produktų ir žaliavų kokybės reikalavimus, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus, parinkti maisto produktus ir žaliavas pagal saldžiųjų patiekalų gamybos technologijos korteles, saugiai dirbti saldžiųjų patiekalų gaminimo įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros...