Ką mokytis

automob. elektromichanikas 2foto

Automobilio kompiuterinių tinklų diagnostikos modulis

Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (5 kreditai).

Įgyjama kompetencija: Atlikti automobilio kompiuterinių tinklų diagnostiką.

Asmuo, baigęs Automobilio kompiuterinių tinklų diagnostikos modulį, gebės valdyti kompiuterinių tinklų remontui skirtą technologinę įrangą, diagnozuoti kompiuterinių tinklų gedimus, atlikti kompiuterinių tinklų išardymo ir surinkimo darbus, taisyti kompiuterinius tinklus.

Asmuo, baigęs šį modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą