Ką mokytis

EPMC_Sekretoriaus_profesija

Sekretorius

Programos paskirtis. Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam sekretoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti sekretoriato (raštinės) darbą ir valdyti dokumentus.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

 • Darbas organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis
 • Spausdinimas greitojo spausdinimo technologija
 • Dokumentų rengimas ir įforminimas
 • Dokumentų ir korespondencijos tvarkymas ir apskaita
 • Dokumentų ir bylų parengimas saugojimui
 • Elektroninių dokumentų valdymas
 • Dalykinis bendravimas
 • Lankytojų ir svečių priėmimo organizavimas

Pasirenkamieji moduliai:

 • Personalo dokumentų tvarkymas
 • Įstaigos įvaizdžio kūrimas
 • Pagalba vadovui organizuojant renginius ir darbotvarkę

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

M43041501, M44041502 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų – 1 metai

T43041501 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų

 

Kvalifikacijos pavadinimas – sekretorius

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

M43041501– pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

M44041502, T43041501– vidurinis išsilavinimas

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra