Ką mokytis

Ką mokytis


Kviečiame nuo  vasario 1 d. iki 12 d. teikti prašymus mokytis  👉 www.lamabpo.lt   👉  Pagalba pildant prašymus  👉 DUK

До уваги громадян України! Заявки на навчання приймаються за Рунгос 18, Електренай. 👉 Пропоновані програми


Žiemos priėmimas vykdomas į šias programas:

 

IŠSILAVINIMAS

 

 

MOKYMOSI PROGRAMA,

PROGRAMOS KODAS

 

MOKYMOSI TRUKMĖ

 

Asmenims su pagrindiniu išsilavinimu, nesiekiantiems vidurinio išsilavinimo Padavėjas ir barmenas (P32101303) ** 1 metai
Asmenims

su viduriniu išsilavinimu

JavaScript programuotojas (P43061303) 1 metai
Finansinių paslaugų tekėjas (P43041201) 1.5 metų
Ekspeditorius (P43104109) ** 1 metai
Sporto organizacijos veiklos administratorius (P43041302) ** 1 metai
 

Asmenims, turintiems vieną profesiją

Padavėjas ir barmenas (T32101305) ** 1 metai
JavaScript programuotojas (T43061306) 1 metai
Finansinių paslaugų teikėjas (T43041202) 1.5 metų
Ekspeditorius (T43104112) ** 1 metai
Sporto organizacijos veiklos administratorius (T43041302) ** 1 metai

** – į žvaigždutėmis pažymėtas programas priimame mokytis ir ukrainiečius.


Profesinis mokymas yra pirminis ir tęstinis.

Pirminis profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

  • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
  • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
  • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti arba profesinį standartą atitinkančioms kompetencijoms, siekiant kvalifikacijos (arba jos dalies), įgyti.


Galima pasirinkti mokamas visos modulinės programos studijas su profesinio mokymo diplomo gavimu arba modulį iš mokymo programos su kompetencijų patvirtinimo pažymėjimo gavimu.

Galima pripažinti jau turimas, įgytas kompetencijas, o taip pat jeigu esate baigęs dalį ar visą profesinio mokymo programą.

Iš užsienio atvykę jaunuoliai priimami tokia pačia tvarka, kaip ir gyvenantieji Lietuvoje. Ukrainiečiams, kurie dėl karo veiksmų Ukrainoje pasitraukė į Lietuvą, sudaromos galimybės teikti prašymą EPMC, Rungos g. 18, Elektrėnai.

Mokymasis trunka nuo 1 iki 1.5 metų (priklausomai nuo pasirinktos programos).

Galima mokytis ir pameistrystės forma – tada profesijos mokomasi tiesiogiai pas darbdavį.

Priėmimas vyksta internetu per Bendrojo priėmimo sistemą www.lamabpo.lt

Mokiniams gali būti suteikiamas bendrabutis, mokama stipendija.


Renkantis JavaScript programuotojo modulinę mokymo programą organizuojamas specifinių žinių patikrinimas. Stojamojo testo laiką pasirinkite pildydami prašymą LAMA PBO sistemoje.
Su stojamųjų testų datomis galite susipažinti čia. O testo užduočių aprašą rasite čia.


Profesinių mokymo programų, stojant į valstybės nefinansuojamas vietas 2022-2023 m.m., kainos

♫   EPMC VIDEOTEKA


 

apdailininko-spec-2022

Apdailininkas

Programos paskirtis. Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko) Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu Statinių paviršių glaistymas ir...
apskaitinkas-2022

Apskaitininkas

Programos paskirtis. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Buhalterinės apskaitos tvarkymas; Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje; Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje; Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas Pasirenkamieji moduliai: Finansinių ataskaitų rengimas Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas Gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apskaitymas   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais, trukmė metais:...
perspektyvi-inzinerine-profesija-mechatronika-2022-02

Automatinių sistemų mechatronikas

Programos paskirtis. Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam automatinių sistemų mechatronikui parengti, kuris gebėtų savarankiškai remontuoti automatinių gamybos sistemų pavaras ir mechanizmus ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektrinius komutacinius įrenginius ir variklius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektroninius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti pneumatinius ir hidraulinius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti programuojamus automatikos įrenginius, programuoti ir vykdyti techninę priežiūrą.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Automatinių gamybos sistemų pavarų ir mechanizmų remontas ir techninė priežiūra Elektrinių komutacinių įrenginių ir variklių montavimas ir techninė priežiūra...
ekspeditoriaus-straipsnis-2022-05-17

Ekspeditorius

Programos paskirtis. Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti bendruosius ekspeditoriaus darbus, parinkti krovinį ir transporto priemones, planuoti vežimo maršrutą ir stebėti.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Bendrieji ekspeditoriaus darbai Transporto priemonės ir krovinio parinkimas Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena Pasirenkamieji moduliai: Asmeninio pardavimo technikos taikymas Verslo modeliavimas ir organizavimas Profesinės užsienio kalbos vartojimas   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais: P43104109 – programos, skirtos pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų, 1 metai T43104112 – programa, skirta tęstiniam...
elektrikai2022

Elektrikas

Programos paskirtis. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam elektrikui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus, įrengti ir eksploatuoti elektros mašinas, įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją, įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4 – 35 kV įtampos ir perdavimo tinklo 110 – 400 kV įtampos elektros įrenginius. Programoje siekiama sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems elektriko darbo procesams atlikti, ugdymą: reikalingų įrankių, prietaisų, medžiagų parinkimą ir paruošimą, saugios darbo vietos paruošimą, kokybišką, patikimą...
fp-2022-227

Finansinių paslaugų teikėjas

Programos paskirtis. Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam finansinių paslaugų teikėjui parengti, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti klientus, atlikti finansines operacijas grynaisiais pinigais ir mokėjimų nurodymus pavedimu, atlikti bankines operacijas, parduoti kreditavimo produktus, parduoti taupymo ir (ar) draudimo produktus, tvarkyti pirminius apskaitos dokumentus, registruoti apskaitos duomenis ir pildyti apskaitos registrus. Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Klientų aptarnavimas Finansinių operacijų grynaisiais pinigais ir mokėjimų pavedimu atlikimas Bankinių operacijų atlikimas Kreditavimo produktų pardavimas Taupymo ir (ar) draudimo produktų pardavimas Buhalterinės apskaitos tvarkymas Pasirenkamieji moduliai: Asmeninių finansų valdymas Investicinių produktų...
interjeras-2022

Interjero apipavidalintojas

Programos paskirtis. Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam interjero apipavidalintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti interjero elementus, rengti interjero apipavidalinimo planą, įgyvendinti interjero apipavidalinimo projektą, dekoruoti eksponavimo zonas, atlikti meninį dekoravimą. Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Interjero elementų gamyba Interjero apipavidalinimo plano rengimas Interjero apipavidalinimo projekto įgyvendinimas Eksponavimo zonų dekoravimas Meninis dekoravimas Pasirenkamieji moduliai: Interjero dekoravimo projektų rengimas Šventinis interjerų apipavidalinimas Firminio stiliaus projektavimas Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais: P42021201, P43021201 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų, 3 metai...
ziniatinklio-moduline

JavaScript programuotojas

Programos paskirtis. JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti vartotojo kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose, planšetėse ir kt. prieigos įrenginiuose naudojamą programinę įrangą (angl. front-end), parengtą jungtis prie serverių sistemų, duomenų bazių, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas (JavaScript) Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas (JavaScript) Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas (JavaScript) Pasirenkamieji moduliai: Testavimu ir vartotojų elgsena pagrįsto programavimo metodikų taikymas (JavaScript) Komunikacija su serveriu naudojant GraphQL standartą   Programos valstybinis...
ITti

Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikas

Programos paskirtis. Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikui parengti, kuris gebėtų atlikti informacinės sistemos problemų valdymą, įdiegti ir prižiūrėti informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, valdyti informacinių ir ryšių technologijų pokyčius. Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Informacinės sistemos problemų valdymas Informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimas ir priežiūra Informacinių ir ryšių technologijų pokyčių valdymas Pasirenkamieji moduliai: Techninės įrangos taisymas Periodiškas kompiuterinės įrangos ir jos komponentų tikrinimas bei remontas Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P42061202, P43061202 –...
kompiuterinio-projektavio-operatorius-2022

Kompiuterinio projektavimo operatorius

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas ir ugdyti bendrąsias kompetencijas šiems profesijos veiklos procesams vykdyti, priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio: nesudėtingų kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų, jų sudėtinių dalių projektavimo darbai, apimant informacinių ir leidybos technologijų taikymą, inžinerinių brėžinių, dvimačių ir trimačių kompiuterinės grafikos objektų ir jų projekcijų projektavimą ir redagavimą, trimačių objektų vaizdavimą ir komponavimą kompiuterinės grafikos programomis, grafinio dizaino raiškos priemonių taikymą, objektų vizualizacijų modeliavimą, mechaninių konstrukcijų, medinių konstrukcijų, baldų ir interjero detalių brėžinių ir statybinių konstrukcijų braižymą, rastrinių vaizdų kūrimą ir redagavimą, erdvinių kūnų...
konditeriai-2022

Konditeris

Programos paskirtis. Konditerio modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam konditeriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti konditerijos gaminius, parinkti žaliavas ir jas paruošti gamybai, maišyti tešlą ir ruošti konditerinius pusgaminius, gaminti miltinę, kreminę ir cukrinę konditeriją ir puošimo elementus.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Darbo vietos paruošimas Nemielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba Mielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba Konditerijos pusgaminių ir puošimo elementų gamyba Kreminės konditerijos gamyba Pasirenkamieji moduliai: Desertų gamyba Rankų darbo saldainių gamyba   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais: P42101301, P43101302 –...
masazuotojai2022

Masažuotojas

Programos paskirtis. Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam masažuotojui parengti. Masažuotojas turi žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus, medicinos statistikos, sveikatos draudimo ir sveikatos teisės pagrindus, naudojimosi informacinėmis ir ryšio technologijomis būdus, kenksmingus masažuotojo veiklos veiksnius. Masažuotojas turi išmanyti žmogaus anatomijos ir fiziologijos pagrindus, žmogaus organizme vykstančius patologinius procesus, taikomų masažo metodų principus, medicinos priemonių ir prietaisų veikimo principus ir jų priežiūrą. Masažuotojas turi gebėti paruošti darbo vietą ir priemones, įvertinti darbo aplinkos sąlygas, vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbo veiklą, įvertinti asmens fizinę bei psichikos sveikatos...
kosmetikas-2

Kosmetikas

Programos paskirtis. Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam kosmetikui parengti. Kosmetikas turi žinoti: įvairaus amžiaus žmonių odos ir jos priedų anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindus; biochemijos, farmakologijos, mikrobiologijos pagrindus; aseptikos ir antiseptikos, dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimus; odos ir jos priedų priežiūros principus; kosmetikos priemonių sudėtį, poveikį, paskirtį ir jų panaudojimo, derinimo ypatumus; veido ir kūno odos ir jos priedų procedūroms naudojamus gaminius, jų poveikį, savybes; veido ir kūno odos ir jos priedų procedūrų atlikimo technologijas, procedūrų derinimo principus; riziką, susijusią su grožio paslaugų teikimu, galimas komplikacijas: atvejus (ligos, amžius, asmens...
Padavjo ir barmeno mokymo programa

Padavėjas ir barmenas

Programos paskirtis. Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti ir aptarnauti svečius, paruošti, prižiūrėti barą, organizuoti barmeno darbą, gaminti ir patiekti gėrimus, kokteilius, nesudėtingus šaltuosius ir karštuosius užkandžius. Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti ir aptarnauti svečius. Barmeno modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai paruošti, prižiūrėti barą, organizuoti barmeno darbą, gaminti ir patiekti gėrimus, kokteilius, nesudėtingus šaltuosius ir karštuosius užkandžius.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Pasiruošimas aptarnauti svečius...
renginiu-techninio-aptarnavimo-darbuotojas-2022

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas

Programos paskirtis. Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį savarankiškai surinkti ir prižiūrėti scenos konstrukcijas, įrengti apšvietimo, vaizdo ir garso įrangą ir ją prižiūrėti.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Scenos konstrukcijų surinkimas ir priežiūra Garso įrangos įrengimas ir priežiūra Apšvietimo įrangos įrengimas ir priežiūra Vaizdo įrangos įrengimas ir priežiūra Pasirenkamieji moduliai: Garso pulto valdymas Apšvietimo pulto valdymas Vaizdo pulto valdymas   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais: P42021101, P43021101 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų...
sdp22

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Programos paskirtis. Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam socialinio darbuotojo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis Pagalbos poreikio klientui identifikavimas Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį Kliento saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas Pasirenkamieji moduliai: Žmogaus teisės ir lygios galimybės socialinių paslaugų sektoriuje Pagalbos teikimas socialinių paslaugų gavėjui...
EPMC Sporto klubo veiklos organizatoriaus mokymo programa

Sporto organizacijos veiklos administratorius

Programos paskirtis. Sporto organizacijos veiklos administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam sporto organizacijos veiklos administratoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai administruoti sporto organizacijos veiklą, parduoti sporto organizacijos paslaugas, tvarkyti sporto organizacijos inventorių.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Sporto organizacijos veiklos administravimas Sporto organizacijos paslaugų pardavimas Sporto organizacijos inventoriaus tvarkymas Pasirenkamieji moduliai: Netradicinių fizinio aktyvumo veiklų administravimas Išmaniųjų technologijų taikymas sporto organizacijos veikloje   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais: P42041301, P43041302 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų – 1 metai T43041302...
suvirintojas2022

Suvirintojas

Programos paskirtis. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam suvirintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti atlikti suvirinimo darbus, suvirinti plieno jungčių kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, pjaustyti metalus terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu), suvirinti plieno lakštų jungčių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno lakštų jungčių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje,...
virejas2022

Virėjas

Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas   Pasirenkamieji moduliai: Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas Nesudėtingos technologijos BBQ ir grilio patiekalų gaminimas Picų gaminimas Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi...
interjero-ap-modulis

Interjero dekoravimo projektų rengimo modulis

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (110 kreditų). Įgyjama kompetencija: rengti vieningo stiliaus interjero dekoravimo spalvinį projektą. Asmuo, baigęs Interjero dekoravimo projektų rengimo modulį, gebės paaiškinti interjero stiliaus kaitą istoriniu kultūriniu aspektu, apibūdinti skirtingų stilių pagrindinius bruožus, parinkti ir derinti apdailos medžiagas, baldus, interjero dekoro elementus pasirinkto stiliaus interjero projektui, parengti vieningo stiliaus interjero dekoravimo projektą, apibūdinti spalvų poveikį žmogui, parinkti ir derinti spalvas interjerui, taikant spalvų harmoningo derinimo principus, vizualizuoti interjero dekoravimo...
suvirintojas

Pasiruošimo atlikti suvirinimo darbus modulis

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 1 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: Atlikti darbus laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, paruošti suvirintojo darbo vietą pagal darbo brėžinius ir pagal suvirinimo technologiją surinkti detales. Asmuo, baigęs Pasiruošimo atlikti suvirinimo darbus modulį, gebės apibūdinti suvirintojo atliekamus darbus, paaiškinti Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas, susijusias su darbuotojų teisėmis bei atsakomybe, apibūdinti pagrindinius ir bendruosius suvirintojo profesijos, darbo rizikos vertinimo, darbuotojų saugos...
managing-welding-gas-leaks-1303602869

Metalų pjaustymas terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu) modulis

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje IV gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 1 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: metalų pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdu, terminis pjovimas naudojant metalo paruošimo brėžinius. Asmuo, baigęs Metalų pjaustymo terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu) modulį, gebės išmanyti metalų pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu technologiją, metalų pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu režimų skaičiavimą ir parinkimą, reguliuoti metalų pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu įrangą, pjaustyti įvairius plieno lakštus deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu 81 procesu, pjaustyti...
4a65cf13e08f947da0e240109f69b3f3-h_autox600

Nesudėtingos technologijos sušių gaminimo modulis

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje II gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 1 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: parinkti ir apdoroti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos sušiams gaminti, gaminti, apipavidalinti ir patiekti nesudėtingos technologijos sušius. Asmuo, baigęs Nesudėtingos technologijos sušių gaminimo modulį, gebės parinkti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos sušių gamybai, apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį nesudėtingos technologijos sušių gamybai, ruošti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos sušių gamybai, gaminti nesudėtingos technologijos sušius, apipavidalinti nesudėtingos technologijos sušius, patiekti...
picos

Picų gaminimo modulis

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje I gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 1 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: Parinkti ir apdoroti maisto produktus ir žaliavas picoms kepti, bei kepti, apipavidalinti ir patiekti picas. Asmuo, baigęs Picų gaminimo modulį, gebės parinkti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai, apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį nesudėtingos technologijos picų gamybai, ruošti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai, naudotis nesudėtingos technologijos picų gamybos technologijos kortelėmis, kepti picas, apipavidalinti ir patiekti picas. Asmuo,...
foto-automobilistai-2022-06-02

AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ PRIEŽIŪROS IR SMULKIŲ DEFORMACIJŲ ŠALINIMO MODULIS

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo ugdymo mokykloje I gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (10 kreditų). Įgyjama kompetencija: prižiūrėti automobilių kėbulus ir šalinti smulkias deformacijas. Asmuo, baigęs Automobilių kėbulų priežiūros ir smulkių deformacijų šalinimo modulį, gebės apibūdinti automobilių kėbulų priežiūros technologijas, naudojamą įrangą ir medžiagas, atlikti automobilių kėbulų dažytų paviršių poliravimo darbus laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų, padengti automobilių kėbulus apsauginėmis dangomis laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų, apibūdinti automobilių kėbulų detalių deformacijų šalinimo technologijas ir naudojamas priemones, parinkti automobilių kėbulų...