Ką mokytis

EPMC Sporto klubo veiklos organizatoriaus mokymo programa

Sporto organizacijos veiklos administratorius

Programos paskirtis. Sporto organizacijos veiklos administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam sporto organizacijos veiklos administratoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai administruoti sporto organizacijos veiklą, parduoti sporto organizacijos paslaugas, tvarkyti sporto organizacijos inventorių.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

  • Sporto organizacijos veiklos administravimas
  • Sporto organizacijos paslaugų pardavimas
  • Sporto organizacijos inventoriaus tvarkymas

Pasirenkamieji moduliai:

  • Netradicinių fizinio aktyvumo veiklų administravimas
  • Išmaniųjų technologijų taikymas sporto organizacijos veikloje

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

P42041301, P43041302 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų – 1 metai

T43041302 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų

 

Kvalifikacijos pavadinimas – sporto organizacijos veiklos administratorius

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P42041301 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

P43041302, T43041302 – vidurinis išsilavinimas

 

Reikalavimai profesinei patirčiai ir stojančiajam – nėra