Ką mokytis

automob. elektromichanikas 2foto

Transporto priemonių remontininkas

Programos paskirtis. Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų techniškai prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių vidaus degimo variklius, transmisijas, važiuokles ir elektros įrenginius.

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas

Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas

Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

Transporto priemonių elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

 

Pasirenkamieji moduliai:

OTTO ir dyzelinių variklių maitinimo ir uždegimo sistemų montavimas ir derinimas

Automobilių kėbulo priežiūra ir smulkių deformacijų šalinimas

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

P31071604, P32071606 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų, 1,5 metų

T32071604 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų

 

Kvalifikacijos pavadinimas – transporto priemonių remontininkas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P31071604 – pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje

P32071606, T32071604 – pagrindinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) ir stojančiajam (jei taikomi) nėra