Ką mokytis

fp-2022-227

Finansinių paslaugų teikėjas

Programos paskirtis. Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam finansinių paslaugų teikėjui parengti, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti klientus, atlikti finansines operacijas grynaisiais pinigais ir mokėjimų nurodymus pavedimu, atlikti bankines operacijas, parduoti kreditavimo produktus, parduoti taupymo ir (ar) draudimo produktus, tvarkyti pirminius apskaitos dokumentus, registruoti apskaitos duomenis ir pildyti apskaitos registrus.

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

  • Klientų aptarnavimas
  • Finansinių operacijų grynaisiais pinigais ir mokėjimų pavedimu atlikimas
  • Bankinių operacijų atlikimas
  • Kreditavimo produktų pardavimas
  • Taupymo ir (ar) draudimo produktų pardavimas
  • Buhalterinės apskaitos tvarkymas

Pasirenkamieji moduliai:

  • Asmeninių finansų valdymas
  • Investicinių produktų pardavimas
  • Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

P42041201 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų

T43041202 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų

 

Kvalifikacijos pavadinimas – finansinių paslaugų teikėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P43041201, T43041202 – vidurinis išsilavinimas

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) ir stojančiajam (jei taikomi) – nėra