Ką mokytis

managing-welding-gas-leaks-1303602869

Metalų pjaustymas terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu) modulis

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje IV gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 1 metai (5 kreditai).

Įgyjama kompetencija: metalų pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdu, terminis pjovimas naudojant metalo paruošimo brėžinius.

Asmuo, baigęs Metalų pjaustymo terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu) modulį, gebės išmanyti metalų pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu technologiją, metalų pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu režimų skaičiavimą ir parinkimą, reguliuoti metalų pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu įrangą, pjaustyti įvairius plieno lakštus deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu 81 procesu, pjaustyti įvairius plieninius profilius ir vamzdžius deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu 81 procesu, pjaustyti plieno lakštus, vamzdžius ir įvairius profilius deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu 81 procesu (LST EN ISO 4063), naudojant pjovimą mechanizuojančią įrangą, išmanyti metalų pjaustymo plazminiu būdu technologiją, metalų pjaustymo plazminiu būdu režimų skaičiavimą ir parinkimą, reguliuoti metalų pjaustymo plazminiu būdu įrangą, pjaustyti įvairius plieno lakštus plazminiu būdu 83 procesu, pjaustyti įvairius plieno profilius ir vamzdžius plazminiu būdu 83 procesu, pjaustyti plieno lakštus, vamzdžius ir įvairius profilius plazminiu būdu 83 procesu (LST EN ISO 4063), naudojant pjovimo mašinas (stakles), išmanyti terminio poveikio įtaką metalo savybėmis, detalių bei gaminių deformacijai, reguliuoti pjovimo įrangos parametrus, kontroliuoti proceso metu, atlikti plieno lakštų, vamzdžių bei įvairių profilių terminį pjovimą pagal brėžinius  ir grafines užduotis, atlikti apžiūrimąjį pjovimo defektų ir pjūvio geometrijos vertinimą pagal LST EN ISO 9013.

Asmuo, baigęs šį modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.