Ką mokytis

Mokymo programos

IMG_20151104_141714_c

Asmenims su specialiais poreikiais

Asmenis, turinčius specialiųjų poreikių, priimame mokytis profesijos. Baigus studijas išduodamas profesinio mokymo diplomas.  (žemiau pateikiu profesijas su aprašymais)

Asmenims su pradiniu išsilavinimu

Asmenis, turinčius pradinį išsilavinimą, priimame mokytis profesijos. Baigus studijas išduodamas profesinio mokymo diplomas. (žemiau pateikiu profesijas su aprašymais)

Asmenims su pagrindiniu išsilavinimu, nesiekiantiems vidurinio išsilavinimo

Asmenis, turinčius pagrindinį išsilavinimą, bet nesiekiančius įgyti vidurinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje, priimame mokytis profesijos. Baigus studijas išduodamas profesinio mokymo diplomas.  (žemiau pateikiu profesijas su aprašymais)

IMG_20151104_142426_c

Asmenims su pagrindiniu išsilavinimu

Asmenis, turinčius pagrindinį išsilavinimą, priimame mokytis profesijos kartu įgyjant vidurinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje. Baigus studijas išduodamas brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas. (žemiau pateikiu profesijas su aprašymais)

IMG_20151104_141916_c

Asmenims su viduriniu išsilavinimu

Asmenis, turinčius vidurinį išsilavinimą, priimame mokytis profesijos. Baigus studijas išduodamas profesinio mokymo diplomas. (žemiau pateikiu profesijas su aprašymais)

Asmenims, turintiems vieną profesiją

Asmenis, norinčius tobulinti turimą kvalifikaciją, įgyti kitą kvalifikaciją arba kompetencijų, reikalingų atliekant įstatymais reglamentuojamą darbą ar funkciją, kviečiame mokytis pagal tęstines profesinio mokymo programas ar jų modulius.

Užimtumo tarnybos mokymo programos:

 

Moduliai gimnazistams

Moksleiviai, norintys įgyti geidžiamos profesijos žinių, gali derinti mokymąsi dviejose mokyklose: savo bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje. Prašymus mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius gali teikti I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai www.lamabpo.lt .

Mokinys kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla ir profesinio mokymo įstaiga susidaro individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius. Abi mokyklos bendradarbiaudamos derina mokiniui palankų pamokų tvarkaraštį. Baigę modulius mokiniai gauna profesinę kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos moksleiviui leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės profesinio mokymosi laikas.

Profesinio mokymo programos sudarytos iš dalių, t.y., modulių. Pavyzdžiui, Interjero apipavidalintojo programą sudaro apipavidalinimo – dekoravimo technologijos, interjero elementų komponavimas, kompiuterinis projektavimas, projektų vizualizavimas ir kiti moduliai.

 

Mokinys gali pasirinkti sudominusios profesinio mokymo programos modulį ir profesinėje mokykloje lankyti to modulio kursą, susidedantį iš teorinio ir praktinio mokymosi