Ką mokytis

Asmenims su pagrindiniu išsilavinimu, nesiekiantiems vidurinio išsilavinimo

Asmenis, turinčius pagrindinį išsilavinimą, bet nesiekiančius įgyti vidurinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje, priimame mokytis profesijos. Baigus studijas išduodamas profesinio mokymo diplomas.  (žemiau pateikiu profesijas su aprašymais)

foto-automobilistai-2022-06-02

Transporto priemonių remontininkas

Programos paskirtis. Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų techniškai prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių vidaus degimo variklius, transmisijas, važiuokles ir elektros įrenginius. Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir remontas Transporto priemonių elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas Pasirenkamieji moduliai: Otto ir dyzelinių variklių maitinimo ir uždegimo sistemų montavimas ir derinimas Automobilių kėbulo priežiūra ir smulkių deformacijų šalinimas Programos valstybinis kodas...