Ką mokytis

foto-automobilistai-2022-06-02

Transporto priemonių remontininkas

Programos paskirtis. Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų techniškai prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių vidaus degimo variklius, transmisijas, važiuokles ir elektros įrenginius.

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

  • Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas
  • Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas
  • Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir remontas
  • Transporto priemonių elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

Pasirenkamieji moduliai:

  • Otto ir dyzelinių variklių maitinimo ir uždegimo sistemų montavimas ir derinimas
  • Automobilių kėbulo priežiūra ir smulkių deformacijų šalinimas

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

P32071606 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų, 1,5 metų

Kvalifikacijos pavadinimas – transporto priemonių remontininkas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P32071606 – pagrindinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra