Ką mokytis

virejas2022

Virėjas

Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

  • Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas
  • Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas
  • Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas

 

Pasirenkamieji moduliai:

  • Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas
  • Nesudėtingos technologijos BBQ ir grilio patiekalų gaminimas
  • Picų gaminimas
  • Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas
  • Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

P21101310 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų – 1 metai

Kvalifikacijos pavadinimas – virėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P21101310– pradinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra