Ką mokytis

automob. elektromichanikas 2foto

Automobilių elektros įrengimų remontininkas

Programos paskirtis. Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinės profesinio mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotus automobilių elektros įrengimų remontininkus.

Sudaryti galimybes įgyti kompetencijas atlikti automobilio elektros įrenginių diagnostiką, techninę priežiūrą, remontą, montuoti specialią papildomą elektros įrangą.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

 • Metalo technologinių darbų atlikimas
 • Automobilių variklių elektros įrenginių priežiūra ir taisymas
 • OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas
 • Dyzelinių variklių maitinimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas
 • Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas
 • Automobilių važiuoklės elektros įrenginių priežiūra ir taisymas
 • Automobilių elektros įrangos priežiūra ir taisymas
 • Automobilių apsaugos, komforto ir pasyvaus saugumo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas.

Pasirenkamieji moduliai:

 • Automobilio vairavimas
 • Elektroninių valdymo blokų programavimas
 • Automobilio kompiuterinių tinklų diagnostika
 • Papildomos elektros įrangos montavimas
 • Kėbulo techninis aptarnavimas

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

T43071603 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų – 2 metai

 

Kvalifikacijos pavadinimas – Automobilių elektros įrengimų remontininkas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

T43071603 – vidurinis išsilavinimas

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra