Ką mokytis

interior design concept: apartament mock-up over plots and architecture draws isolated on white background

Interjero apipavidalintojas

Programos paskirtis. Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą specialistą, kuris integruotųsi į sparčiai kintančią šalies bei Europos darbo rinką ir organizuotų interjero apipavidalintojo darbą bei teiktų interjero apipavidalinimo paslaugas klientams.

Statybinių organizacijų apklausos duomenimis, pastaruoju metu Lietuvoje intensyviai vykdomi visuomeninių ir gyvenamųjų patalpų renovacijos darbai. Renovuojamų patalpų užsakovai pageidauja, kad patalpų apipavidalinimas, dekoravimas ir įrengimas atitiktų šiuolaikinius reikalavimus, joms būtų suteiktas individualumas, išskirtinumas, savitumas, atitinkantis paskirtį. Dėl šios priežasties renovacijos darbams vykdyti yra samdomi interjero apipavidalintojai.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

 • Apipavidalinimo – dekoravimo technologijos
 • Interjero elementų komponavimas
 • Kompiuterinis projektavimas
 • Projektų vizualizavimas
 • Interjero detalių ir aksesuarų gaminimas
 • Visuomeninės paskirties patalpų apipavidalinimas
 • Gyvenamosios paskirties patalpų apipavidalinimas
 • Interjero dekoravimas
 • Eksponavimo zonų dekoravimas

Pasirenkamieji moduliai:

 • Interjero dekoravimas augalais ir jų kompozicijomis
 • Interjero dekoravimas oda ir/ar tekstile
 • Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pagalbinių patalpų interjero apipavidalinimas
 • Baldų ir įrangos projektavimas
 • Meninis sienos dekoravimas.
 • Firminio stiliaus projektavimas

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

T43021201 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų– 2 metai

 

Kvalifikacijos pavadinimas – interjero apipavidalintojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

T43021201 – vidurinis išsilavinimas

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra