Ką mokytis

Moduliai gimnazistams

Moksleiviai, norintys įgyti geidžiamos profesijos žinių, gali derinti mokymąsi dviejose mokyklose: savo bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje. Prašymus mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius gali teikti I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai www.lamabpo.lt .

Mokinys kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla ir profesinio mokymo įstaiga susidaro individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius. Abi mokyklos bendradarbiaudamos derina mokiniui palankų pamokų tvarkaraštį. Baigę modulius mokiniai gauna profesinę kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos moksleiviui leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės profesinio mokymosi laikas.

Profesinio mokymo programos sudarytos iš dalių, t.y., modulių. Pavyzdžiui, Interjero apipavidalintojo programą sudaro apipavidalinimo – dekoravimo technologijos, interjero elementų komponavimas, kompiuterinis projektavimas, projektų vizualizavimas ir kiti moduliai.

 

Mokinys gali pasirinkti sudominusios profesinio mokymo programos modulį ir profesinėje mokykloje lankyti to modulio kursą, susidedantį iš teorinio ir praktinio mokymosi

mechanikai_po_straipsniu

Automobilio kompiuterinių tinklų diagnostikos modulis

Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: Atlikti automobilio kompiuterinių tinklų diagnostiką. Asmuo, baigęs Automobilio kompiuterinių tinklų diagnostikos modulį, gebės valdyti kompiuterinių tinklų remontui skirtą technologinę įrangą, diagnozuoti kompiuterinių tinklų gedimus, atlikti kompiuterinių tinklų išardymo ir surinkimo darbus, taisyti kompiuterinius tinklus. Asmuo, baigęs šį modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.
mechtronics-large

Mobiliųjų ir stacionariųjų robotų valdymo modulis

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: Valdyti mobiliuosius ir stacionariuosius robotus. Asmuo, baigęs Mobiliųjų ir stacionariųjų robotų valdymo modulį, gebės apibūdinti mobiliųjų ir stacionariųjų robotų funkcijas mechatroninėse sistemose, palyginti jų taikymo ypatumus, nagrinėti robotuose naudojamų jutiklių veikimo principus, specifiką, nustatyti veikimo parametrus, nuspręsti, kokį jutiklį panaudoti konkrečiame procese, nagrinėti robotų valdymui ir kontrolei naudojamas ryšio sistemas, specializuotas programavimo kalbas, paaiškinti ir taikyti darbų saugos reikalavimus, sujungti atskirus...
suvirintojas

Pasiruošimo atlikti suvirinimo darbus modulis

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: Atlikti darbus laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, paruošti suvirintojo darbo vietą pagal darbo brėžinius ir pagal suvirinimo technologiją surinkti detales. Asmuo, baigęs Pasiruošimo atlikti suvirinimo darbus modulį, gebės apibūdinti suvirintojo atliekamus darbus, paaiškinti Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas, susijusias su darbuotojų teisėmis bei atsakomybe, apibūdinti pagrindinius ir bendruosius suvirintojo profesijos, darbo rizikos vertinimo, darbuotojų saugos...
picos

Picų gaminio modulis

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje I gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: Parinkti ir apdoroti maisto produktus ir žaliavas picoms kepti, bei kepti, apipavidalinti ir patiekti picas. Asmuo, baigęs Picų gaminimo modulį, gebės parinkti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai, apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį nesudėtingos technologijos picų gamybai, ruošti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai, naudotis nesudėtingos technologijos picų gamybos technologijos kortelėmis, kepti picas, apipavidalinti ir patiekti picas. Asmuo,...
EPMC Konditerio mokymo programa

Saldžiųjų patiekalų gaminimo modulis

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas saldžiųjų patiekalų gamybai, gaminti ir patiekti saldžiuosius patiekalus. Asmuo, baigęs Saldžių patiekalų gaminimo modulį, gebės apibūdinti maisto produktus ir žaliavas, jų savybes, maistinę vertę, apibrėžti maisto produktų ir žaliavų kokybės reikalavimus, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus, parinkti maisto produktus ir žaliavas pagal saldžiųjų patiekalų gamybos technologijos korteles, saugiai dirbti saldžiųjų patiekalų gaminimo įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros...