Ką mokytis

foto-automobilistai

Automobilių kėbulų priežiūros ir smulkių deformacijų šalinimo modulis

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo ugdymo mokykloje I gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (10 kreditų).

Įgyjama kompetencija: prižiūrėti automobilių kėbulus ir šalinti smulkias deformacijas.

Asmuo, baigęs Automobilių kėbulų priežiūros ir smulkių deformacijų šalinimo modulį, gebės apibūdinti automobilių kėbulų priežiūros technologijas, naudojamą įrangą ir medžiagas, atlikti automobilių kėbulų dažytų paviršių poliravimo darbus laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų, padengti automobilių kėbulus apsauginėmis dangomis laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų, apibūdinti automobilių kėbulų detalių deformacijų šalinimo technologijas ir naudojamas priemones, parinkti automobilių kėbulų detalių remonto būdus ir įrankius pagal atitinkamą defekto pobūdį, šalinti automobilių kėbulų detalių deformacijas, naudojant smulkių deformacijų šalinimo priemones laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų.

Asmuo, baigęs šį modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.