Ką mokytis

img_20210611_100956

Mobiliųjų robotų montavimo ir programavimo modulis

Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa
Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 1 metai (5 kreditai).

Įgyjama kompetencija: Montuoti mobilius gamybos įrenginius. Programuoti mobilius gamybos įrenginius.

Asmuo, baigęs Mobiliųjų robotų montavimo ir programavimo modulį, gebės apibūdinti mobiliųjų gamybos įrenginių ir atskirų komponentų konstrukcijas ir veikimo principus, skaityti mobiliųjų gamybos įrenginių funkcines ir principines schemas, montuoti mobiliuosius gamybos įrenginius, jų pavaras, valdiklius, valdymo pultus, informacijos skaitymo ir perdavimo įrenginius, paaiškinti mobiliųjų gamybos įrenginių programavimo ir valdymo principus, sukonfigūruoti ryšio perdavimo parametrus, užprogramuoti mobiliojo gamybos įrenginio valdiklį naudojant bazines programavimo funkcijas.

Asmuo, baigęs šį modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.