Ką mokytis

img_20210611_100956

Mobiliųjų ir stacionariųjų robotų valdymo modulis

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa

Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 1 metai (5 kreditai).

Įgyjama kompetencija: Valdyti mobiliuosius ir stacionariuosius robotus.

Asmuo, baigęs Mobiliųjų ir stacionariųjų robotų valdymo modulį, gebės apibūdinti mobiliųjų ir stacionariųjų robotų funkcijas mechatroninėse sistemose, palyginti jų taikymo ypatumus, nagrinėti robotuose naudojamų jutiklių veikimo principus, specifiką, nustatyti veikimo parametrus, nuspręsti, kokį jutiklį panaudoti konkrečiame procese, nagrinėti robotų valdymui ir kontrolei naudojamas ryšio sistemas, specializuotas programavimo kalbas, paaiškinti ir taikyti darbų saugos reikalavimus, sujungti atskirus roboto elementus į vieningą sistemą, pademonstruoti valdymo programos įdiegimą ir roboto valdymą.

Asmuo, baigęs šį modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą