Ką mokytis

4a65cf13e08f947da0e240109f69b3f3-h_autox600

NESUDĖTINGOS TECHNOLOGIJOS SUŠIŲ GAMINIMO MODULIS

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje I, II gimnazijos klasėse. Mokymosi trukmė – 1 metai (5 kreditai).

Įgyjama kompetencija: parinkti ir apdoroti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos sušiams gaminti, gaminti, apipavidalinti ir patiekti nesudėtingos technologijos sušius.

Asmuo, baigęs Nesudėtingos technologijos sušių gaminimo modulį, gebės parinkti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos sušių gamybai, apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį nesudėtingos technologijos sušių gamybai, ruošti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos sušių gamybai, gaminti nesudėtingos technologijos sušius, apipavidalinti nesudėtingos technologijos sušius, patiekti nesudėtingos technologijos sušius.

Asmuo, baigęs šį modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.