Ką mokytis

suvirintojas2022

Pasiruošimo atlikti suvirinimo darbus modulis

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 1 metai (5 kreditai).

Įgyjama kompetencija: Atlikti darbus laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, paruošti suvirintojo darbo vietą pagal darbo brėžinius ir pagal suvirinimo technologiją surinkti detales.

Asmuo, baigęs Pasiruošimo atlikti suvirinimo darbus modulį, gebės apibūdinti suvirintojo atliekamus darbus, paaiškinti Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas, susijusias su darbuotojų teisėmis bei atsakomybe, apibūdinti pagrindinius ir bendruosius suvirintojo profesijos, darbo rizikos vertinimo, darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos, profesinės etikos reikalavimus, apibūdinti metalus ir jų lydinių savybes ir medžiagas, reikalingas juos suvirinti, apibūdinti elektrotechnikos dėsnius, taikomus suvirinimo procesuose bei suvirinimo įrangoje, skaityti suvirinimo darbo brėžinius, paaiškinti siūlių vaizdavimą brėžiniuose pagal LST EN ISO 2553, skaityti suvirinimo procedūrų aprašus pagal LST EN ISO 15609-1,2, taikyti praktiškai tarptautinius ir nacionalinius suvirinimo standartus pasiruošiant bei atliekant suvirinimo darbus, pasiruošti lydomajam suvirinimui pagal brėžinius, paruošti suvirinimo įrangą lankiniam ir dujiniam suvirinimui, paruošti suvirinimui bei surinkti plienines detales.

Asmuo, baigęs šį modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.