Ką mokytis

EPMC Konditerio mokymo programa

Saldžiųjų patiekalų gaminimo modulis

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (5 kreditai).

Įgyjama kompetencija: Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas saldžiųjų patiekalų gamybai, gaminti ir patiekti saldžiuosius patiekalus.

Asmuo, baigęs Saldžių patiekalų gaminimo modulį, gebės apibūdinti maisto produktus ir žaliavas, jų savybes, maistinę vertę, apibrėžti maisto produktų ir žaliavų kokybės reikalavimus, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus, parinkti maisto produktus ir žaliavas pagal saldžiųjų patiekalų gamybos technologijos korteles, saugiai dirbti saldžiųjų patiekalų gaminimo įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių, ruošti maisto produktus ir žaliavas saldiesiems patiekalams patiekalams gaminti, apibūdinti saldžiųjų patiekalų rūšis, jų asortimentą, apibrėžti kokybės reikalavimus, keliamus saldiesiems patiekalams, jų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus, ruošti saldžiuosius patiekalus, apipavidalinti ir patiekti saldžiuosius patiekalus.

Asmuo, baigęs šį modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.