Ką mokytis

IMG_20151104_141714_c

Asmenims su specialiais poreikiais

Asmenis, turinčius specialiųjų poreikių, priimame mokytis profesijos. Baigus studijas išduodamas profesinio mokymo diplomas.  (žemiau pateikiu profesijas su aprašymais)

floristui

FLORISTAS

Programos paskirtis. Modulinė floristo profesinio mokymo programa skirta parengti floristą, gebantį gaminti floristinius darbus ir prižiūrėti augalus. Modulinė mokymo programa yra II lygmens pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą1 ir yra skirta specialiųjų poreikių asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo (mokymosi trukmė – 3 metai). II lygmuo apibrėžia kvalifikacinius pagrindus skirtus „veiklai, kurią sudaro veiksmai ir operacijos paprastoms užduotims spręsti. Atliekant veiklą gebama pritaikyti pagrindines veiklai būdingas faktines žinias. Šiame lygmenyje įgyjamos „pagrindinės darbo arba mokymosi srities faktinės žinios“, ugdomi „bendrieji pažintiniai ir praktiniai gebėjimai, reikalingi tam, kad būtų naudojamasi tinkama informacija siekiant...