Ką mokytis

floristui

FLORISTAS

Programos paskirtis. Modulinė floristo profesinio mokymo programa skirta parengti floristą, gebantį gaminti floristinius darbus ir prižiūrėti augalus.

Modulinė mokymo programa yra II lygmens pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą1 ir yra skirta specialiųjų poreikių asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo (mokymosi trukmė – 3 metai). II lygmuo apibrėžia kvalifikacinius pagrindus skirtus „veiklai, kurią sudaro veiksmai ir operacijos paprastoms užduotims spręsti. Atliekant veiklą gebama pritaikyti pagrindines veiklai būdingas faktines žinias. Šiame lygmenyje įgyjamos „pagrindinės darbo arba mokymosi srities faktinės žinios“, ugdomi „bendrieji pažintiniai ir praktiniai gebėjimai, reikalingi tam, kad būtų naudojamasi tinkama informacija siekiant atlikti užduotis ir spręsti įprastas problemas naudojant paprastas taisykles ir priemones“ ir ugdomos kompetencijos „dirbti arba mokytis prižiūrint kitam asmeniui, su tam tikru savarankiškumu“.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

 • Bendrauti žodžiu ir raštu.
 • Pažinti augalus.
 • Parengti floristo darbo vietą pagal pateiktą aprašą.
 • Paruošti augalus komponavimui pagal pateiktą pavyzdį.
 • Gaminti detales floristiniams darbams.
 • Naudoti floristinio komponavimo būdus pagal pateiktus nurodymus.
 • Atlikti floristinius darbus iš skintų augalų.
 • Auginti gėles.
 • Prižiūrėti vazoninius augalus.
 • Gaminti vestuvinio dekoro elementus pagal pateiktus pavyzdžius.
 • Gaminti floristines detales lauko erdvėms pagal pateiktus pavyzdžius.
 • Gaminti floristinius elementus interjerui pagal pateiktas instrukcijas.
 • Gaminti šventines, progines puokštes ir kompozicijas pagal pateiktus pavyzdžius.
 • Gaminti džiovintų augalų puokštes ir kompozicijas pagal pateiktus pavyzdžius.

Pasirenkamieji moduliai:

 • Gaminti koliažus ir floristinius atvirukus pagal pateiktus pavyzdžius.
 • Gaminti suaugusiųjų švenčių puokštes ir kompozicijas pagal pavyzdžius.
 • Pinti detales floristiniams darbams.
 • Gaminti vitrinų dekoro elementus.
 • Atlikti tautinio paveldo floristinius darbus pagal pateiktus pavyzdžius.

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

M22021401 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 170 mokymosi kreditų – 3 metai

 

Kvalifikacijos pavadinimas – floristas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

M22021401 – pradinis išsilavinimas, programa skirta specialiųjų poreikių asmenims, turintiems ne mažiau nei 14 metų

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – netaikoma