Ką mokytis

accounting

Apskaitininkas

Programos paskirtis. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

  • Buhalterinės apskaitos tvarkymas;
  • Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje;
  • Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje;
  • Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas

Pasirenkamieji moduliai:

  • Finansinių ataskaitų rengimas
  • Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas
  • Gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apskaitymas

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais, trukmė metais:

T43041102 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditai – 1 metai

 

Kvalifikacijos pavadinimas – apskaitininkas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

T43041102 – vidurinis išsilavinimas

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) ir stojančiajam (jei taikomi) nėra