Ką mokytis

ziniatinklio-moduline

JavaScript programuotojas

Programos paskirtis. JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti vartotojo kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose, planšetėse ir kt. prieigos įrenginiuose naudojamą programinę įrangą (angl. front-end), parengtą jungtis prie serverių sistemų, duomenų bazių, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

  • Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas (JavaScript)
  • Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas (JavaScript)
  • Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas (JavaScript)

Pasirenkamieji moduliai:

  • Testavimu ir vartotojų elgsena pagrįsto programavimo metodikų taikymas (JavaScript)
  • Komunikacija su serveriu naudojant GraphQL standartą

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

T43061306 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų– 1 metai

 

Kvalifikacijos pavadinimas – jaunesnysis programuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

T43061306 – vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra