Ką mokytis

kosmetiko_virselis

Kosmetikas

Programos paskirtis. Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam kosmetikui parengti.

Kosmetikas turi žinoti: įvairaus amžiaus žmonių odos ir jos priedų anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindus; biochemijos, farmakologijos, mikrobiologijos pagrindus; aseptikos ir antiseptikos, dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimus; odos ir jos priedų priežiūros principus; kosmetikos priemonių sudėtį, poveikį, paskirtį ir jų panaudojimo, derinimo ypatumus; veido ir kūno odos ir jos priedų procedūroms naudojamus gaminius, jų poveikį, savybes; veido ir kūno odos ir jos priedų procedūrų atlikimo technologijas, procedūrų derinimo principus; riziką, susijusią su grožio paslaugų teikimu, galimas komplikacijas: atvejus (ligos, amžius, asmens organizmo būklės ir savybės ir kt.), kai grožio paslauga (procedūra) negali būti teikiama paslaugos vartotojui; galimą riziką grožio paslaugos vartotojo sveikatai, komplikacijas (užkrečiamųjų ligų, kraujagyslių, nervų pažeidimo, alerginių reakcijų, randėjimo, kai kurių ligų paūmėjimo pavojus ir kt.); galimas organizmo reakcijas (padidėjusį jautrumą, dirginimą, niežėjimą, paraudimą, patinimą, išsausėjimą, atmetimo reakciją ir kt.); grožio paslaugos vartotojo elgesį (priemones, kurių turi būti imamasi) prieš ir po procedūros, papildomą odos ir jos priedų priežiūrą; makiažo atlikimo technikas; darbo saugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus; sveikos gyvensenos ir racionalios mitybos pagrindus.

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

Veido odos priežiūra

Kūno odos priežiūra

Aparatinių neinvazinių veido ir kūno odos priežiūros procedūrų atlikimas

Makiažo atlikimas

Rankų ir kojų priežiūra

Depiliacija

Pasirenkamieji moduliai:

Nagų dailė

Grožio paslaugų teikimo veiklos organizavimas

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

T43101202 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – kosmetikas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

T43101202 – vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra