Ką mokytis

masaz2022-05-rekl-epmc

Masažuotojas

Programos paskirtis. Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam masažuotojui parengti.

Masažuotojas turi žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus, medicinos statistikos, sveikatos draudimo ir sveikatos teisės pagrindus, naudojimosi informacinėmis ir ryšio technologijomis būdus, kenksmingus masažuotojo veiklos veiksnius.

Masažuotojas turi išmanyti žmogaus anatomijos ir fiziologijos pagrindus, žmogaus organizme vykstančius patologinius procesus, taikomų masažo metodų principus, medicinos priemonių ir prietaisų veikimo principus ir jų priežiūrą.

Masažuotojas turi gebėti paruošti darbo vietą ir priemones, įvertinti darbo aplinkos sąlygas, vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbo veiklą, įvertinti asmens fizinę bei psichikos sveikatos būklę, įvertinti ir paaiškinti masažo poveikį, sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į asmens amžiaus ypatumus, savarankiškai atlikti masažą, atsižvelgiant į masažo atlikimo būdą ir lokalizaciją, atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai reaguoti, operatyviai reaguoti į darbų saugos reikalavimų pažeidimus, skleisti profesinę patirtį, bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais bei vykdyti prevencinę veiklą.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

  • Kliento fizinės ir emocinės būklės vertinimas
  • Klasikinio ir segmentinio masažo atlikimas
  • Gydomojo masažo atlikimas
  • Sportinio masažo atlikimas

Pasirenkamieji moduliai:

  • Netradicinio masažo atlikimas
  • Kosmetinio masažo atlikimas
  • Kūno puoselėjimo procedūrų atlikimas

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

T43091501 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų– 2 metai

 

Kvalifikacijos pavadinimas – masažuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

T43091501 – vidurinis išsilavinimas

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra