Ką mokytis

renginiu-techninio-aptarnavimo-darbuotojas-2022

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas

Programos paskirtis. Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį savarankiškai surinkti ir prižiūrėti scenos konstrukcijas, įrengti apšvietimo, vaizdo ir garso įrangą ir ją prižiūrėti.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

  • Scenos konstrukcijų surinkimas ir priežiūra
  • Garso įrangos įrengimas ir priežiūra
  • Apšvietimo įrangos įrengimas ir priežiūra
  • Vaizdo įrangos įrengimas ir priežiūra

Pasirenkamieji moduliai:

  • Garso pulto valdymas
  • Apšvietimo pulto valdymas
  • Vaizdo pulto valdymas

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

T43021102 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų – 1 metai

 

Kvalifikacijos pavadinimas – renginių techninio aptarnavimo darbuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

T43021102 – vidurinis išsilavinimas

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra