Ką mokytis

IMG_20151104_142426_c

Asmenims su pagrindiniu išsilavinimu

Asmenis, turinčius pagrindinį išsilavinimą, priimame mokytis profesijos kartu įgyjant vidurinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje. Baigus studijas išduodamas brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas. (žemiau pateikiu profesijas su aprašymais)

looking-for-a-builder

Apdailininkas

Programos paskirtis. Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko) Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu Statinių paviršių glaistymas ir...
automob. elektromichanikas 2foto

Automobilių elektros įrengimų remontininkas

Programos paskirtis. Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinės profesinio mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotus automobilių elektros įrengimų remontininkus. Sudaryti galimybes įgyti kompetencijas atlikti automobilio elektros įrenginių diagnostiką, techninę priežiūrą, remontą, montuoti specialią papildomą elektros įrangą.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Metalo technologinių darbų atlikimas Automobilių variklių elektros įrenginių priežiūra ir taisymas OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas Dyzelinių variklių maitinimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas Automobilių važiuoklės elektros įrenginių priežiūra ir taisymas Automobilių elektros įrangos...
interior design concept: apartament mock-up over plots and architecture draws isolated on white background

Interjero apipavidalintojas

Programos paskirtis. Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą specialistą, kuris integruotųsi į sparčiai kintančią šalies bei Europos darbo rinką ir organizuotų interjero apipavidalintojo darbą bei teiktų interjero apipavidalinimo paslaugas klientams. Statybinių organizacijų apklausos duomenimis, pastaruoju metu Lietuvoje intensyviai vykdomi visuomeninių ir gyvenamųjų patalpų renovacijos darbai. Renovuojamų patalpų užsakovai pageidauja, kad patalpų apipavidalinimas, dekoravimas ir įrengimas atitiktų šiuolaikinius reikalavimus, joms būtų suteiktas individualumas, išskirtinumas, savitumas, atitinkantis paskirtį. Dėl šios priežasties renovacijos darbams vykdyti yra samdomi interjero apipavidalintojai.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Apipavidalinimo – dekoravimo technologijos...
ITti

Kompiuterinės įrangos derintojas

Programos paskirtis. Modulinė kompiuterinės įrangos derintojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinės įrangos derintoją, gebantį dirbti įmonėse, naudojančiose informacijos ir ryšio technologijas, bei teikti kompiuterių derinimo ir priežiūros paslaugas. Programos mokymo turinys grindžiamas praktiniu mokymu, t. y. programoje yra numatytos praktinės užduotys, joms atlikti reikalingos žinios ir ištekliai, vertinimo kriterijai. Mokinys, sėkmingai atlikęs praktinę užduotį, įgyja tam tikras kompetencijas. Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai yra praktinių užduočių atlikimo reikalavimai. Modulio programos baigimas patvirtinamas, kai sėkmingai atliktos ir teigiamai įvertintos visos modulio elementuose numatytos praktinės užduotys.   Mokomasi šių privalomų...
social-work-header-1

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Programos paskirtis. Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam socialinio darbuotojo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis Pagalbos poreikio klientui identifikavimas Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį Kliento saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas Pasirenkamieji moduliai: Žmogaus teisės ir lygios galimybės socialinių paslaugų sektoriuje Pagalbos teikimas socialinių paslaugų gavėjui...
EPMC_Virejas

Virėjas

Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti, apipavidalinti ir patiekti patiekalus, įvertinti patiekalų kokybę, tvarkyti dokumentaciją.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Tvarkos virtuvėje palaikymas, 5 mokymosi kreditai. Pasiruošimas patiekalų gaminimui, 5 mokymosi kreditai. Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas, 20 mokymosi kreditų. Saldžiųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas, 10 mokymosi kreditų. Salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas, 15 mokymosi kreditų. Patiekalų pobūviams gaminimas ir patiekimas, 20 mokymosi...