Ką mokytis

IMG_20151104_142426_c

Asmenims su pagrindiniu išsilavinimu

Asmenis, turinčius pagrindinį išsilavinimą, priimame mokytis profesijos kartu įgyjant vidurinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje. Baigus studijas išduodamas brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas. (žemiau pateikiu profesijas su aprašymais)

apdailininko-spec-2022

APDAILININKAS

Programos paskirtis. Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko) Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu Statinių paviršių glaistymas ir dažymas...
stojimo dokumentai EPMC

BIURO ADMINISTRATORIUS

Programos paskirtis. Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam biuro administratoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti įstaigos dokumentaciją, teikti pagalbą įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą, priimti ir aptarnauti įstaigos lankytojus. Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Dokumentų valdymas įstaigoje Pagalba įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą Įstaigos lankytojų priėmimas ir aptarnavimas Pasirenkamieji moduliai: Personalo organizavimas Įstaigos internetinio puslapio turinio ir socialinių tinklų paskyrų valdymas   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P42041501– programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų  – 2,5 metų Kvalifikacijos...
kaip-surinkt-pc

INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKAS

Programos paskirtis. Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikui parengti, kuris gebėtų atlikti informacinės sistemos problemų valdymą, įdiegti ir prižiūrėti informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, valdyti informacinių ir ryšių technologijų pokyčius. Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Informacinės sistemos problemų valdymas Informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimas ir priežiūra Informacinių ir ryšių technologijų pokyčių valdymas Pasirenkamieji moduliai: Techninės įrangos taisymas Periodiškas kompiuterinės įrangos ir jos komponentų tikrinimas bei remontas Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P42061202 – programa, skirta...
interjeras-2022

INTERJERO APIPAVIDALINTOJAS

Programos paskirtis. Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam interjero apipavidalintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti interjero elementus, rengti interjero apipavidalinimo planą, įgyvendinti interjero apipavidalinimo projektą, dekoruoti eksponavimo zonas, atlikti meninį dekoravimą. Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Interjero elementų gamyba Interjero apipavidalinimo plano rengimas Interjero apipavidalinimo projekto įgyvendinimas Eksponavimo zonų dekoravimas Meninis dekoravimas Pasirenkamieji moduliai: Interjero dekoravimo projektų rengimas Šventinis interjerų apipavidalinimas Firminio stiliaus projektavimas Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais: P42021201  – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų, 3 metai   Kvalifikacijos...
foto-automobilistai

TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKAS

Programos paskirtis. Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų techniškai prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių vidaus degimo variklius, transmisijas, važiuokles ir elektros įrenginius.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir remontas Transporto priemonių elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas Pasirenkamieji moduliai: Otto ir dyzelinių variklių maitinimo ir uždegimo sistemų montavimas ir derinimas Automobilių kėbulo priežiūra ir smulkių deformacijų šalinimas  ...
virejas2022

Virėjas

Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti, apipavidalinti ir patiekti patiekalus, įvertinti patiekalų kokybę, tvarkyti dokumentaciją. Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Tvarkos virtuvėje palaikymas, 5 mokymosi kreditai. Pasiruošimas patiekalų gaminimui, 5 mokymosi kreditai. Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas, 20 mokymosi kreditų. Saldžiųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas, 10 mokymosi kreditų. Salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas, 15 mokymosi kreditų. Patiekalų pobūviams gaminimas ir patiekimas, 20 mokymosi kreditų....