Ką mokytis

foto-automobilistai

TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKAS

Programos paskirtis. Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų techniškai prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių vidaus degimo variklius, transmisijas, važiuokles ir elektros įrenginius.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

  • Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas
  • Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas
  • Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir remontas
  • Transporto priemonių elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

Pasirenkamieji moduliai:

  • Otto ir dyzelinių variklių maitinimo ir uždegimo sistemų montavimas ir derinimas
  • Automobilių kėbulo priežiūra ir smulkių deformacijų šalinimas

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

P42071604 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų – 3 metai

Kvalifikacijos pavadinimas – transporto priemonių remontininkas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III ir IV

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P42071604 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) ir stojančiajam (jei taikomi) nėra