Ką mokytis

mechtronics-large

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas

Programos paskirtis. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinės profesinio mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniką, gebantį montuoti bei eksploatuoti automatines mechatronines sistemas.

Pasirengti profesinei veiklai ir ugdyti mechanikos, pneumatikos, hidraulikos, valdiklių, elektros ir elektronikos įrenginių bei komponentų montavimo, eksploatavimo ir valdymo technologijų taikymo kompetencijas.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

 • Mechaninių įrenginių montavimas ir derinimas
 • Elektrotechnikos įrenginių surinkimas ir derinimas
 • Elektros variklių prijungimas ir valdymas
 • Elektronikos komponentų ir įtaisų parinkimas bei sujungimas
 • Jutiklių parinkimas ir prijungimas
 • Pneumatikos ir elektropneumatikos įrenginių parinkimas, montavimas ir eksploatavimas
 • Hidraulikos ir elektrohidraulikos įrenginių parinkimas, montavimas ir eksploatavimas
 • Loginių valdiklių programavimas
 • Automatizuotos gamybos sistemų valdymas

Pasirenkamieji moduliai:

 • Žingsninių ir servo pavarų derinimas
 • Mobiliųjų ir stacionariųjų robotų valdymas
 • Technologinių procesų valdymas

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

M44071401 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų – 2 metai

 

Kvalifikacijos pavadinimas – Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS)  – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

M44071401 – įgytas vidurinis išsilavinimas

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra