Ką mokytis

Būsimi aplinkotvarkos darbuotojai lankėsi parodoje „SPRENDIMŲ RATAS 2016“_epmc

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas

Programos paskirtis. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojui parengti, kuris gebėtų kurti individualų verslą, dirbti želdynų įveisimo, įrengimo ir priežiūros bei aplinkotvarkos įmonėse.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

 • Dekoratyvinių augalų dauginimas ir auginimas
 • Dekoratyvinių augalų formavimas ir priežiūra
 • Augalų komponavimas
 • Želdynų įrengimas ir priežiūra
 • Mažosios architektūros įrengimas ir priežiūra
 • Želdyno įrengimo ir priežiūros darbų mechanizavimas
 • Sodo įveisimas

Pasirenkamieji moduliai:

 • Netradicinių kultūrų auginimas
 • Vaistažolių auginimas
 • Verslo plano rengimas

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

M44081103 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų – 2 metai

 

Kvalifikacijos pavadinimas – dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

M44081103 – vidurinis išsilavinimas

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra