Ką mokytis

be-elektros-kaip-be-ranku-2

Elektrikas

Programos paskirtis. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam elektrikui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus, įrengti ir eksploatuoti elektros mašinas, įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją, įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4 – 35 kV įtampos ir perdavimo tinklo 110 – 400 kV įtampos elektros įrenginius. Programoje siekiama sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems elektriko darbo procesams atlikti, ugdymą: reikalingų įrankių, prietaisų, medžiagų parinkimą ir paruošimą, saugios darbo vietos paruošimą, kokybišką, patikimą ir saugų elektros įrenginių įrengimą (montavimą), patikimos ir saugaus elektros įrenginių eksploatavimo užtikrinimą (techninę priežiūrą, remontą, derinimą, matavimus, bandymus, elektros įrenginių technologinį valdymą).

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

  • Bendrieji elektrotechnikos ir elektronikos darbai, silpnų srovių įrenginių įrengimas ir eksploatavimas
  • Elektros įrenginių eksploatavimas
  • Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios įrenginių instaliacijos įrengimas ir eksploatavimas, prijungimo linijų ir elektros energijos apskaitos įrenginių montavimas ir eksploatavimas
  • Skirstomojo tinklo 0,4–35 kV ir perdavimo tinklo 110–400 kV įtampos elektros įrenginių įrengimas ir eksploatavimas

Pasirenkamieji moduliai:

  • Relinės apsaugos ir automatikos įrenginių įrengimas ir eksploatavimas
  • Iki 42 kV įtampos kabelių linijų ir kabelių movų įrengimas ir eksploatavimas
  • Vartotojų (įmonių) iki 10 kV įtampos elektros įrenginių įrengimas ir eksploatavimas
  • KNX/EIB intelektualios pastato valdymo sistemos įrengimas ir eksploatavimas
  • Saulės fotovoltinių elektrinių įrangos montavimas
  • Vėjo energijos elektrinių montavimas

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

M44071304 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų – 1 metai

 

Kvalifikacijos pavadinimas – elektrikas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

M44071304 – vidurinis išsilavinimas, 18 metų

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – netaikoma