Ką mokytis

Staliaus mokymo programa EPMC

Stalius

Programos paskirtis. Staliaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam staliui parengti, kuris gebėtų savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas medienos apdirbimo įmonėje, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais, pozicinėmis (vieno technologinio veiksmo) staklėmis ir įrenginiais, dirbti kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) medienos apdirbimo centrais.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

  • Bendrųjų medienos apdirbimo veiklų vykdymas (staliaus)
  • Medienos apdirbimas rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais
  • Medienos apdirbimas pozicinėmis (vieno technologinio veiksmo) staklėmis ir įrenginiais
  • Darbas CNC medienos apdirbimo centrais
  • Staliaus gaminių gaminimas

Pasirenkamieji moduliai:

  • Staliaus gaminių remontas ir atnaujinimas
  • Staliaus gaminių apdaila
  • Statinio konstrukcijų apdaila medienos gaminiais

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

P43072201 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų – 1 metai

Kvalifikacijos pavadinimas – stalius

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P43072201– vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai – nėra