sausio 15 | 2018
Kolega - Kolegai

Kolega – kolegai

Profesinio mokymo mokytojų metodinės grupės pasitarime, vykusiame 2018 m. sausio 10 d., architektūros ir statybos, žemės ūkio, verslo ir administravimo švietimo sritis atstovaujantys profesijos mokytojai pristatė savo sukurtą ir pamokose naudojamą metodinę medžiagą, pasidalijo gerąja darbo patirtimi.
Statybininkų mokytoja Stefanija Ulonienė supažindino su bendrųjų statybos darbų teorine medžiaga, interjero apipavidalintojų vyr. profesijos mokytoja Žana Sadkauskienė pristatė dalyko „Projektavimo pagrindai“ metodinę medžiagą, kuri apima ir teorinę, ir praktinę dalis (įvairias užduotis, testus, skirtus žinių įtvirtinimui). Stalių vyr. profesijos mokytojas Gediminas Paliokas pristatė konspektą „Langų ir blokų gamyba“, atsakė į kolegų klausimus pateikdamas daug profesionalių praktinių patarimų apie plastikinių langų pasirinkimą. Profesijos mokytoja Rima Mikučionienė supažindino su sudarytu „Augalų apsaugos priemonių katalogu“, mokytoja akcentavo, kad pamokose daug dėmesio skiria terminų įsisavinimui ir praktinių užduočių įvairovei. Mokytoja taip pat atsakė į kolegų klausimus, sodininkams mėgėjams pateikė daug naudingų praktinių patarimų apie chemines ir ekologines augalų apsaugos priemones. Profesijos vyr. mokytoja Marijona Navikauskienė, šias mokslo metais pradėjusi dirbti pagal modulinę sekretoriaus profesinio mokymo programą, pristatė metodinę medžiagą „Personalo dokumentų rengimas ir tvarkymas“. Medžiaga parengta kreipiant dėmesį į naujus, neseniai įsigaliojusius teisės aktus (Darbo kodeksą ir kt.), yra susisteminta ir labai aiškiai mokiniams pateikta.
Pasitarimo metu buvo nutarta, kad mokytojai G. Paliokas, R. Mikučionienė, M. Navikauskienė užpildys reikalingą formą ir pateiks savo sukurtas metodines priemones aprobavimui.

 

Profesinio mokymo skyriaus vedėja Birutė Misiūnienė