sausio 14 | 2023
fp-2023

Kviečiame mokytis finansinio paslaugų teikėjo profesijos!

Jeigu norite būti šiuolaikiški, išmanūs, išmokti lanksčiai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir būti finansiškai išprusę, siūlome rinktis finansinio paslaugų teikėjo specialybę.

Ar kada nors pagalvojote kokie įkyrūs yra paslaugas siūlantys finansinių paslaugų teikėjai? Tikriausiai taip, tačiau apie tokios profesijos būtinybę nekyla net menkiausios abejonės, keičiantis laikams, keičiasi ir bendras požiūris į tokios profesijos naudą bei svarbą. Finansiniai įsipareigojimai (paskolų, draudimo ir pan. sutartys) ir jų sąlygos nuolat keičiasi, kadangi, kintant gyvenimui, keičiasi ir su tuo susijusios rizikos bei kiti panašūs dalykai. Tai reiškia, kad tik prižiūrimos ir besikeičiančiam gyvenimui pritaikomos sutartys atneša didžiausią naudą.
Tad finansinių paslaugų teikėjas yra tas, kuris esant reikalui visada pasiruošęs padėti, priminti ir patarti, kaip visus finansinius įsipareigojimus geriausiai pritaikyti prie besikeičiančios aplinkos.

Numatoma, kad programą baigęs absolventas gebės:

 • bendrauti, integruotis daugiakultūrinėje aplinkoje, etiškai ir profesionaliai spręsti profesinės veiklos uždavinius;
 • savarankiškai plėsti profesinę kompetenciją, atsižvelgiant į rinkos pokyčius;
 • žinoti pamatines teorijas, įgalinančias suprasti ir vertinti išorinius verslo ir įmonių aplinkos veiksnius;
 • tinkamai taikyti finansinių paslaugų teikėjo veiklą reglamentuojančius teisės aktus bei kitus norminius dokumentus;
 • naudojant šiuolaikinius įrankius, sisteminti, apibendrinti ekonominius ir finansinius duomenis bei tvarkyti organizacijos dokumentaciją;
 • naudoti šiuolaikines informacines ir kompiuterines technologijas elektroninių finansinių paslaugų valdymo srityje;
 • išmanyti finansinių paslaugų produktus ir paslaugas bei mokėti juos valdyti ir pasiūlyti klientams;
 • teikti siūlymus klientams finansavimo, draudimo, investavimo ir rizikos valdymo klausimais;
 • taikyti finansų profesinės veiklos analizės metodus;
 • suvokti atsakomybę už savo veiklą bei jos rezultatų tiek galimą teigiamą ir neigiamą poveikį;
 • atlikti finansinių sprendimų vykdymo kontrolę.

Asmuo, įgijęs finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją, galės dirbti savivaldybių finansų tarnybose, bankuose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų  ir organizacijų buhalterijose.

 

Silvija Paulionienė