AGROVERSLŲ, KAIMO VERSLŲ MOKINIŲ PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS

LLP-LdV-IVT-2008-LT-0101

VŠĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras siunčiančio partnerio teisėmis dalyvauja projekte, kurio tikslas tobulinti mokinių besimokančių pagal agroverslų, kaimo verslų mokymo programas profesinius įgūdžius panaudojant modernesnę užsienio partnerių praktinio mokymo bazę. Pagal šį projektą penki profesijos moksleiviai atliko praktiką Latvijos ir Vokietijos įmonėse. Praktikos metu moksleiviai susipažino su verslo organizavimo metodika, įgijo verslumo įgūdžių, patobulinti užsienio kalbos žinias, susipažinti su kitų šalių kultūra, įgijo bendravimo įgūdžių kitatautėje aplinkoje, patobulino savo praktines žinias. Kiekvienoje šalyje moksleiviai turėjo kalbos kursus kurių metu išmoko pagrindinių terminų reikalingų bendravime, lankėsi įvairiuose kultūriniuose objektuose, turėjo ekskursijas į Drezdeną, Berlyną, Leipcigą (Vokietijoje), Rygą, Cesė, Sigulda, Valmiera (Latvijoje).